Vi som arbetar här

Lena Roth, specialist i allmänmedicin
Jag är verksamhetschef samt specialist i allmänmedicin och arbetar här på Vallentuna Husläkargrupp sedan 2006. 

Catharina Lindgren, specialist i allmänmedicin
Jag är specialist i allmänmedicin och arbetar här på Vallentuna Husläkargrupp sedan 2002. Innan dess har jag arbetat som läkare i Roslagen sedan 1992, dels på husläkarmottagningen i Rimbo och dels på Norrtälje sjukhus. Här i Vallentuna arbetar jag ocskå på barnavårdscentralen samt handleder läkare under utbildning.

Martin Murén, specialist i allmänmedicin
Jag har jobbat på mottagningen sedan 2014 och blev färdig specialist i allmänmedicin 2019.

Liying Chen, specialist i allmänmedicin
Jag är specialist i allmänmedicin och arbetar här på Vallentuna husläkargrupp sedan augusti 2020. Innan dess har jag arbetat som ST-läkare i Upplands Väsby 2015-2020 och AT-läkare i Södertälje 2012-2015. Dessutom har jag forskat på Karolinska institutet 1999-2012 som doktorand och postdoc. Grundläggande medicinsk utbildning fick jag från hemlandet Kina där jag var utbildad hematolog 1996. 

Monira Negash, ST-läkare
Jag är ST-läkare på mottagningen sedan mars 2021. Jag har tidigare gjort min allmäntjänstgöring i Örebro och även där påbörjat min ST. Eftersom jag för närvarande gör min specialistutbildning i allmänmedicin kommer jag i perioder att tjänstgöra på andra mottagningar och sjukhus.

Agnes Timm, ST-läkare
Jag är ST-läkare på mottagningen sedan mars 2020. Jag tog läkarexamen i Uppsala. Allmäntjänstgöringen genomförde jag på Danderydssjukhus, där jag även arbetat på medicinkliniken. Eftersom jag för närvarande gör min specialistutbildning i allmänmedicin kommer jag i perioder att tjänstgöra på andra mottagningar och sjukhus.

Daniel Neyman, ST-läkare
Jag är ST-läkare på mottagningen sedan maj 2022. Jag tog läkarexamen i Lund och genomförde därefter min allmäntjänstgöring i Kristianstad. Efter erhållen legitimation har jag arbetat på vårdcentral. Eftersom jag för närvarande gör min specialistutbildning i allmänmedicin kommer jag i perioder att tjänstgöra på andra mottagningar och sjukhus.

Anja Nielsen, ST-läkare
Jag är ST-läkare på mottagningen sedan december 2023. Jag tog läkarexamen vid Karolinska Institutet i Stockholm 2017. Allmäntjänstgöringen genomförde jag på Danderydssjukhus, där jag även arbetat på geriatrisk avdelning. Jag har även arbetat på gastroenterologisk och dermatologisk avdelning på Karolinska sjukhuset. Eftersom jag för närvarande gör min specialistutbildning i allmänmedicin kommer jag i perioder att tjänstgöra på andra mottagningar och sjukhus.

Jenny Koertge, ST-läkare
Jag är specialist i akutsjukvård och har tidigare arbetat på Visby lasarett och Södersjukhuset. Nu vidareutbildar jag mig till att även bli specialist i allmänmedicin.

Angela Hallquist, distriktssköterska
Jag blev färdig sjuksköterska 2006 och har därefter arbetat inom psykiatri, primärvård samt inom äldreomsorgen i Vallentuna kommun. Jag började arbeta som sjuksköterska på Vallentuna Husläkargrupp i september 2013 och blev klar distriktssköterska 2018.

Emelie Fredenvall, distriktssköterska
Jag tog sjuksköterskeexamen i juni år 2014 och arbetade efter det inom medicinsk akutsjukvård på Danderyds sjukhus. I augusti 2018 började jag på Vallentuna husläkargrupp. Jag är färdig distriktssköterska sedan januari 2023.

Carolina Alamanos, sjuksköterska
Jag tog min examen som sjuksköterska i januari 2015 och arbetade därefter på medicinklinken på Danderyds Sjukhus. I februari 2016 började på Vallentuna Husläkargrupp. Under min studietid arbetade jag extra som undersköterska, bland annat just på Vallentuna Husläkargrupp sommaren 2014.

Catharina Jonsson, sjuksköterska
Jag blev färdig sjuksköterska 1997. Jag har under lång tid arbetat med akutsjukvård på njurmedicinska kliniken på Danderyds sjukhus. De senaste 2 åren har jag arbetat på vårdcentral i Upplands Väsby med hemsjukvård och mottagningsarbete. Jag började arbeta på Vallentuna Husläkargrupp i juli 2016.

Kidane Gebrekidan, underskötare
Jag tog min undersköterskeexamen i maj 2017. Innan dess arbetade jag inom vården i Stockholms kommun. I juli 2017 började jag arbeta här på Vallentuna Husläkargrupp.

Michaela Edding Frank, undersköterska

Zejnie Meholli, receptionist

Helena Salamat, medicinsk sekreterare
Jag har arbetat som läkarsekreterare vid olika kliniker på Falu lasarett i Dalarna sedan 1984, bl a på infektion, ortopeden, barn och akutkliniken. Jag har även arbetat ett år vid röntgenkliniken på Danderyds sjukhus. På Vallentuna Husläkargrupp började jag den 1 september 2003.

Susanne Gelin, medicinsk sekreterare
Jag blev läkarsekreterare 2003 och har sedan dess arbetat på röntgenkliniken S:t Görans sjukhus, Huddinge närakut och Gärdets vårdcentral. På Vallentuna Husläkargrupp började jag den 8 juni 2009.

Uppdaterad 2024-06-26