Vi som arbetar här

Lena Roth, specialist i allmänmedicin
Jag är verksamhetschef samt specialist i allmänmedicin och arbetar här på Vallentuna Husläkargrupp sedan 2006. 

Catharina Lindgren, specialist i allmänmedicin
Jag är specialist i allmänmedicin och arbetar här på Vallentuna Husläkargrupp sedan 2002. Innan dess har jag arbetat som läkare i Roslagen sedan 1992, dels på husläkarmottagningen i Rimbo och dels på Norrtälje sjukhus. Här i Vallentuna arbetar jag ocskå på barnavårdscentralen samt handleder läkare under utbildning.

Martin Murén, specialist i allmänmedicin
Jag har arbetat på mottagningen sedan april 2014. Tidigare har jag gjort min AT-tjänstgöring i Lindesberg och därefter arbetat med vård i livets slutskede på Byle gård. För närvarande gör jag min specialistutbildning i allmänmedicin, vilket innebär att jag i perioder tjänstgör på andra kliniker.

Liying Chen, specialist i allmänmedicin

Andreas Brink, ST-läkare

Anders Hein, ST-läkare
Jag är ST-läkare på mottagningen sedan december 2019. Jag tog läkarexamen i Uppsala. Allmäntjänstgöringen genomförde jag på Gotland, där jag även arbetat på kirurgkliniken i Visby. Eftersom jag för närvarande gör min specialistutbildning i allmänmedicin kommer jag i perioder att tjänstgöra på andra mottagningar och sjukhus.

Agnes Timm, AT-läkare

Angela Hallquist, distriktssköterska
Jag blev färdig sjuksköterska 2006 och har därefter arbetat inom psykiatri, primärvård samt inom äldreomsorgen i Vallentuna kommun. Jag började arbeta som sjuksköterska på Vallentuna Husläkargrupp i september 2013 och blev klar distriktssköterska 2018.

Carolina Alamanos, sjuksköterska
Jag tog min examen som sjuksköterska i januari 2015 och arbetade därefter på medicinklinken på Danderyds Sjukhus. I februari 2016 började på Vallentuna Husläkargrupp. Under min studietid arbetade jag extra som undersköterska, bland annat just på Vallentuna Husläkargrupp sommaren 2014.

Catharina Jonsson, sjuksköterska
Jag blev färdig sjuksköterska 1997. Jag har under lång tid arbetat med akutsjukvård på njurmedicinska kliniken på Danderyds sjukhus. De senaste 2 åren har jag arbetat på vårdcentral i Upplands Väsby med hemsjukvård och mottagningsarbete. Jag började arbeta på Vallentuna Husläkargrupp i juli 2016.

Cecilia Granath, sjuksköterska
Jag tog min sjuksköterskeexamen i juni 2014 och har därefter arbetat på neonatalen på Danderyds sjukhus. I mars 2017 började jag arbeta här på Vallentuna husläkargrupp.

Miriam Nygren, sjuksköterska

Linda Blanc, sjuksköterska
Jag tog min sjuksköterskeexamen 2013 och jag har därefter arbetat på Kirurg- och urologkliniken på Danderyds sjukhus och i primärvården. Jag började på Vallentuna Husläkargrupp i april 2018.

Kidane Gebrekidan, underskötare
Jag tog min undersköterskeexamen i maj 2017. Innan dess arbetade jag inom vården i Stockholms kommun. I juli 2017 började jag arbeta här på Vallentuna Husläkargrupp.

Karolina Cieslik, receptionist

Helena Salamat, medicinsk sekreterare
Jag har arbetat som läkarsekreterare vid olika kliniker på Falu lasarett i Dalarna sedan 1984, bl a på infektion, ortopeden, barn och akutkliniken. Jag har även arbetat ett år vid röntgenkliniken på Danderyds sjukhus. På Vallentuna Husläkargrupp började jag den 1 september 2003.

Susanne Gelin, medicinsk sekreterare
Jag blev läkarsekreterare 2003 och har sedan dess arbetat på röntgenkliniken S:t Görans sjukhus, Huddinge närakut och Gärdets vårdcentral. På Vallentuna Husläkargrupp började jag den 8 juni 2009.

Uppdaterad 2020-11-26