Personalbild

Vallentuna Husläkargrupp

Välkomna till oss på Vallentuna Husläkargrupp!


För att det ska vara lätt att få vård och hjälp när det behövs erbjuder vi öppen mottagning utan tidsbeställning till läkare. OBS! STÄNGD TILLS VIDARE PGA COVID-19. 
Det finns också alltid möjlighet att boka tid för ett besök. Sjuksköterskorna har tidsbokad mottagning alla vardagar.
För oss är det viktigt att kunna erbjuda bra och säker vård i livets alla skeden.
Hela familjen ska känna sig välkommen på vår husläkarmottagning!


Vill du lista dig hos oss?


Nu har vi på nytt möjlighet att ta emot nya patienter till vår mottagning!
Vi välkomnar dig som vill lista dig hos oss att göra det här via vår hemsida. Du kan också fylla i en listningsblankett direkt på mottagningen eller kontakta oss på telefon 08-511 706 20 så skickar vi hem en blankett till dig.
Välkommen till oss på Vallentuna Husläkargrupp!


 


Nyheter


I enlighet med de direktiv som gäller nu rekommenderas du ta med eget munskydd vid alla besök på mottagningen. Gäller ej barn under 16 år. 


Covidvaccination


Du som är född 2004 eller tidigare och som fått din andra dos covidvaccin 15 juni eller tidigare kan nu boka tid för din tredje dos vaccin mot covid-19 i första hand på en vaccinationsmottagning (tex på Ormstaskolan i Vallentuna) via appen "Alltid öppet" eller via telefon 08-428 429 30 (kl 8-19). Flera mottagningar har även drop-in för vaccination. Det sker för närvarande ingen vaccination via vårdcentralen.


För öppettider och tidsbokning vaccinationsmottagning:
 https://prosalus.se/covid-19


Det bör ha gått 6 månader sedan dos 2. Det går bra att ta vaccination mot covid-19 respektive årets säsongsinfluensa vid samma tillfälle


 


Alla födda 2005 eller tidigare rekommenderas vaccinera sig mot covid-19
Vaccination mot covid-19 sker via regionens vaccinationsmottagningar. Tidsbokning till vaccinationsmottagningarna sker via appen "Alltid öppet". Som komplement finns en telefonbokning för personer som av olika anledningar inte kan boka via digitala lösningar eller inte har Bank-id eller Freja e-id plus på tel 08–428 429 30 (svenska), tjänsten finns även tillgänglig på andra språk.
För att boka vaccination via appen "Alltid Öppet" eller telefontjänsten krävs rätt födelseår.
Många vaccinationsmottagningar har också drop-in mottagning.


För öppettider och tidsbokning vaccinationsmottagning:
https://prosalus.se/covid-19


Barn mellan 12-15 år kommer att erbjudas vaccination via sin skola.


All samlad och uppdaterad information finns på 1177.se.


Vaccinationskampanjen mot säsongsinfluensan


Årets vaccinationskampanj mot säsongsinfluensa pågår under perioden 9 november – 28 februari. Den riktar sig till de som är födda 1956 eller tidigare alternativt tillhör någon av nedanstående riskgrupper.
Personer med:
- kronisk hjärt- eller lungsjukdom som tex KOL eller svår astma
- kronisk njur- eller leversvikt
- diabetes
- neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder
- extrem fetma
- tillstånd med kraftigt nedsatt immunförsvar pga sjukdom eller behandling
- hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
- gravida from graviditetsvecka 16


Du som är född 1956 – 1937 eller tillhör någon av riskgrupperna ovan, rekommenderas i första hand att ta vaccin mot influensa via vaccinationsmottagningarna. Det går också att boka en tid för influensavaccination på vår mottagning på telefon 511 706 20.


Observera att vaccinationen kommer att ske inne på själva vårdcentralen.


 


Med anledning av Covid-19 har vi tills vidare varit tvungna att stänga vår öppna mottagning. Du är istället välkommen att kontakta mottagningen per telefon för rådgivning, så får du vid behov en bokad tid till läkare. Det går för närvarande inte heller att boka tid via 1177.se


Du som redan har en bokad tid till sköterska eller läkare berörs inte av detta.


Tidsbokning via internet OBS! STÄNGD TILLS VIDARE PGA COVID-19
Från och med 1 oktober 2016 går det att boka en akut tid till läkare nästa dag för ett kortare besök gällande en akut åkomma som tex infektion, stukning, hudutslag eller liknande.
Vi vill gärna att du i bokningen anger orsaken till ditt besök.
Bokningen sker via din personliga inloggning på 1177 Vårdguiden och du får en bekräftelse direkt på din bokade tid.


Videobesök
Nu finns även möjligheten att i vissa fall genomföra ditt besök hos läkare eller sjuksköterska på distans med hjälp av video. För att kunna genomföra detta behöver du tillgång till en smartphone samt bankID. Kostnaden är densamma som för ett vanligt läkar- eller sköterskebesök.


Covid-19


De som insjuknar med luftvägssymptom som exempelvis feber och hosta rekommenderas stanna i hemmet och behandla symptomen som vid den vanliga säsongsinfluensan.
Har man misstanke om pågående covid-19 infektion och behöver rådgivning eller behandling av sjukvården ska man kontakta 1177 för att därefter vid behov hänvisas vidare. Har man frågor kring coronavirus ska man istället ringa 11313.
Man skall med hänsyn till smittrisken i samband med luftvägssymptom inte uppsöka sin ordinarie vårdcentral utan att först ha kontaktat vårdcentralen per telefon.


För att kunna erbjuda provtagning till många har Region Stockholm skapat en digital lösning. Om du kan ber vi dig först svara på frågor om ditt hälsotillstånd i Region Stockholms app Alltid öppet. Den laddas ner kostnadsfritt från Appstore eller Googleplay. Du loggar in i appen med mobilt BankID. Läs mer på https://www.slso.sll.se/alltid-oppet
När du svarat på frågorna i appen får du en kod. Därefter loggar du in på 1177.se. Här använder du din kod för att boka och beställa din provtagning. Beroende på vilket prov du ska ta kommer du erbjudas olika alternativ.
Efter 2-7 dagar är ditt provsvar klart. Då får du ett meddelande från 1177. Du kan logga in och läsa ditt provsvar på 1177.se.
Om ditt provsvar är positivt och du har frågor kring detta kan du boka tid hos din vårdgivare. Även om provsvaret är negativt är det viktigt att du följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
Läs mer om hur provtagningen går till på https://www.1177.se/stockholm


 


Psykisk ohälsa hos barn och unga


1 december 2021 startar Första Linjens insatser för barn och unga med psykisk ohälsa på Täby Centrum Doktorn. De ansvarar för alla barn mellan 6 och 17 år som är i behov av vård för psykisk ohälsa och som är listade på en vårdcentral i Täby eller Vallentuna. Du söker med remiss från din vårdcentral. Det går också bra att göra en egenanmälan om vård.  
Mottagningen finns på Kemistvägen 10 i Täby.


Läs vidare på: 
https://tabycentrumdoktorn.se/forsta-linjen/


Nationella patientenkäten
I den nyligen genomförda nationella patientenkäten fick vår mottagning mycket höga poäng. Vi tackar för ert förtroende!


Prickmottagning
Vi har regelbundet prickmottagning då vi har möjlighet att bedöma födelsemärken. För att boka en tid till detta kontakta mottagningen på tel 511 706 20.


Äldremottagning
Vi har äldremottagning som vänder sig till dig som är 75 år eller äldre. Du har möjlighet att nå en sjuksköterska på telefon varje vardag kl 8.30-9.30 på telefonnummer 072-872 66 80 för rådgivning, information eller tidsbokning.


 


Uppdaterad 2022-01-04

Lista dig här