Personalbild

Vallentuna Husläkargrupp

Välkomna till oss på Vallentuna Husläkargrupp!


För att det ska vara lätt att få vård och hjälp när det behövs erbjuder vi öppen mottagning utan tidsbeställning till läkare. OBS! STÄNGD TILLS VIDARE PGA COVID-19. 
Det finns också alltid möjlighet att boka tid för ett besök. Sjuksköterskorna har tidsbokad mottagning alla vardagar.
För oss är det viktigt att kunna erbjuda bra och säker vård i livets alla skeden.
Hela familjen ska känna sig välkommen på vår husläkarmottagning!


Vill du lista dig hos oss?


Nu har vi på nytt möjlighet att ta emot nya patienter till vår mottagning!
Vi välkomnar dig som vill lista dig hos oss att göra det här via vår hemsida. Du kan också fylla i en listningsblankett direkt på mottagningen eller kontakta oss på telefon 08-511 706 20 så skickar vi hem en blankett till dig.
Välkommen till oss på Vallentuna Husläkargrupp!


 


Nyheter


I enlighet med de nya direktiv som gäller nu rekommenderas du ta med eget munskydd vid alla besök på mottagningen.


Information inför Covidvaccination vid Vallentuna husläkargrupp


För att kunna genomföra den kommande vaccinationen på ett smittsäkert sätt och då det vaccin vi kommer att få levererat svårligen kan transporteras, kommer vaccinationerna att ske på plats på mottagningen.


Vi följer strikt den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten och Regionen beslutat.


OBS! Det brev som nu skickats ut av Region Stockholm påverkar inte kallelserna för vaccination. Ni som får detta brev ombeds att inte kontakta vårdcentralen. Det är mycket viktigt att de som verkligen behöver komma fram på telefon får möjlighet till det.


GRUPP 1 


Om du är inskriven i hemsjukvården vid vår mottagning, har regelbundna omsorgsinsatser av hemtjänsten, har personlig assistent eller stadigvarande bor tillsammans med någon som har detta:
Du har fått ett brev hemskickat med en tid till vår vaccinationsmottagning på Korallen samt mer detaljerad information.


GRUPP 2 


Om du är född 1956 eller tidigare:


Det är nu möjligt för dig som är född 1956 eller tidigare att boka tid för vaccination


Din vaccination kommer att ske på vaccinationsmottagning och inte på vårdcentralen.
Du bokar din tid via 1177.se. För dig som inte har BankID går det istället bra att ringa till 1177. Nya tider kommer att läggas ut för bokning fortlöpande, då det styrs av den aktuella tilldelningen av vaccin.
OBS! Endast de som tillhör ovanstående åldersintervall kommer att kunna boka tider för närvarande. Tillhör man något annat åldersintervall kommer tiden att raderas automatiskt utan att det meddelas den som bokat.


 


GRUPP 3 


Vaccination pågår just nu av grupp 3.


Om du är född 1957-1961:


Det är nu möjligt för dig som är född 1957-1961 att boka tid för vaccination.


Din vaccination kommer att ske på vaccinationsmottagning och inte på vårdcentralen.
Du bokar din tid via 1177.se. För dig som inte har BankID går det istället bra att ringa till 1177. Nya tider kommer att läggas ut för bokning fortlöpande, då det styrs av den aktuella tilldelningen av vaccin.
OBS! Endast de som tillhör ovanstående åldersintervall kommer att kunna boka tider för närvarande. Tillhör man något annat åldersintervall kommer tiden att raderas automatiskt utan att det meddelas den som bokat.


Om du är född 1962-2003 och tillhör en riskgrupp dvs om du har diabetes, KOL, kronisk hjärt-kärlsjukdom, lever- eller njursvikt, extrem fetma, neuromuskulär sjukdom, Downs syndrom eller svår instabil astma:

Du kommer att få ett brev hemskickat med en tid till vår vaccinationsmottagning på Korallen samt mer detaljerad information.


 


GRUPP 4 


Vaccination inleds nu av grupp 4.


Om du är född 1962-1966:


Din vaccination kommer att ske på vaccinationsmottagning och inte på vårdcentralen. 

Idag, onsdagen den 5 maj, inleder Region Stockholm vaccinationen av allmänheten. I ett första steg öppnar bokningen för personer födda 1966 eller tidigare. 


Äldst får vaccin först. Till att börja med kommer årskullar om fem år att erbjudas bokning, löpande och i takt med vaccintillgång.


Vaccinationen sker på någon av länets 14 vaccinationsmottagningar. Tidsbokning till  vaccinationsmottagningarna sker via appen Alltid öppet, och som komplement finns en telefonbokning för personer som av olika anledningar inte kan boka via digitala lösningar eller inte har Bank-id eller Freja e-id plus. För att boka vaccination via appen Alltid Öppet eller telefontjänsten krävs rätt födelseår.


Aktuell information om vaccinationerna finns på 1177.se.


Om du är född 1967 eller senare:
Invänta ytterligare information.


 


 


Med anledning av Covid-19 har vi tills vidare varit tvungna att stänga vår öppna mottagning. Du är istället välkommen att kontakta mottagningen per telefon för rådgivning, så får du vid behov en bokad tid till läkare. Det går för närvarande inte heller att boka tid via 1177.se
Du som redan har en bokad tid till sköterska eller läkare berörs inte av detta.


Tidsbokning via internet OBS! STÄNGD TILLS VIDARE PGA COVID-19
Från och med 1 oktober 2016 går det att boka en akut tid till läkare nästa dag för ett kortare besök gällande en akut åkomma som tex infektion, stukning, hudutslag eller liknande.
Vi vill gärna att du i bokningen anger orsaken till ditt besök.
Bokningen sker via din personliga inloggning på 1177 Vårdguiden och du får en bekräftelse direkt på din bokade tid.


Videobesök
Nu finns även möjligheten att i vissa fall genomföra ditt besök hos läkare eller sjuksköterska på distans med hjälp av video. För att kunna genomföra detta behöver du tillgång till en smartphone samt bankID. Kostnaden är densamma som för ett vanligt läkar- eller sköterskebesök.


Covid-19


De som insjuknar med luftvägssymptom som exempelvis feber och hosta rekommenderas stanna i hemmet och behandla symptomen som vid den vanliga säsongsinfluensan.
Har man misstanke om pågående covid-19 infektion och behöver rådgivning eller behandling av sjukvården ska man kontakta 1177 för att därefter vid behov hänvisas vidare. Har man frågor kring coronavirus ska man istället ringa 11313.
Man skall med hänsyn till smittrisken i samband med luftvägssymptom inte uppsöka sin ordinarie vårdcentral utan att först ha kontaktat vårdcentralen per telefon.


 Alla invåvare i Region Stockholm ska få möjlighet att testa sig för covid-19 både för pågående sjukdom och för antikroppar som tecken på genomgången sjukdom.


För att kunna erbjuda provtagning till många har Region Stockholm skapat en digital lösning. Om du kan ber vi dig först svara på frågor om ditt hälsotillstånd i Region Stockholms app Alltid öppet. Den laddas ner kostnadsfritt från Appstore eller Googleplay. Du loggar in i appen med mobilt BankID. Läs mer på https://www.slso.sll.se/alltid-oppet


När du svarat på frågorna i appen får du en kod. 
Därefter loggar du in på 1177.se. Här använder du din kod för att boka och beställa din provtagning. Beroende på vilket prov du ska ta kommer du erbjudas olika alternativ.


Efter 2-7 dagar är ditt provsvar klart. Då får du ett meddelande från 1177. Du kan logga in och läsa ditt provsvar på 1177.se.
Om ditt provsvar är positivt och du har frågor kring detta kan du boka tid hos din vårdgivare. Även om provsvaret är negativt är det viktigt att du följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.


Läs mer om hur provtagningen går till på https://www.1177.se/stockholm


Nationella patientenkäten
I den nyligen genomförda nationella patientenkäten fick vår mottagning mycket höga poäng. Vi tackar för ert förtroende!


Prickmottagning
Vi har regelbundet prickmottagning då vi har möjlighet att bedöma födelsemärken. För att boka en tid till detta kontakta mottagningen på tel 511 706 20.


Äldremottagning
Vi har äldremottagning som vänder sig till dig som är 75 år eller äldre. Du har möjlighet att nå en sjuksköterska på telefon varje vardag kl 8.30-9.30 på telefonnummer 072-872 66 80 för rådgivning, information eller tidsbokning.


 


Uppdaterad 2021-05-05

Lista dig här