Nyheter

Covidvaccination

Rekommendationer från och med 1 oktober 2023

80 år och äldre, samt boende på SÄBO
Rekommenderas en dos under hösten/vintern 2023 oavsett tidigare antal doser.
Tidsintervall från senaste dos: minst 3 månader.

65–79 år och personer i riskgrupp från 18 år
Rekommenderas en dos under hösten/vintern 2023 oavsett tidigare antal doser. En person i denna grupp som haft verifierad covid-19 efter 1 augusti 2023 har ett gott skydd mot svår covid-19 och kan avstå sin vaccindos inför vintersäsongen 2023/2024, förutsatt att ingen nedsättning av immunförsvaret föreligger. Om osäkerhet råder rekommenderas en vaccindos.
Tidsintervall från senaste dos: minst 3 månader.

50–64 år
Ovaccinerade personer rekommenderas en dos under hösten/vintern 2023.
För vaccinerade personer i åldern 50-64 år finns ingen rekommendation om ytterligare vaccination under hösten/vintern 2023. Vaccination med en dos finns dock tillgängligt för personer som önskar vaccinera sig inför vintersäsongen.
För tidigare vaccinerade personer måste det ha gått minst 9 månader sedan senaste dos.

18–49 år
Ingen rekommendation om påfyllnadsdos. Vaccination med en dos finns dock tillgängligt för personer som önskar vaccinera sig inför vintersäsongen.
För tidigare vaccinerade personer måste det ha gått minst 9 månader sedan senaste dos.

All samlad och uppdaterad information finns på 1177.se.

 

 

Kallelser och brev via Kivra

Från och med september 2022 har du möjlighet att få dina kallelser till besök och även brev från mottagningen skickade elektroniskt direkt till din ebrevlåda på Kivra. För att kunna få detta behöver du vara ansluten till Kivra. Är du inte ansluten till Kivra kommer kallelser och brev istället per post på vanligt sätt. Du behöver inte meddela mottagningen vilket du önskar,  det sker automatiskt.

 

Vår lättakutmottagning för drop-in patienter är tills vidare stängd.

Du är istället välkommen att kontakta mottagningen per telefon för rådgivning, så får du vid behov en bokad tid till läkare. Det går för närvarnade inte heller att boka tid via 1177.se. Du som redan har en bokad tid till sköterska eller läkare berörs inte av detta.

De som insjuknar med luftvägssymptom som exempelvis feber och hosta rekommenderas stanna i hemmet och behandla symptomen som vid den vanliga säsongsinfluensan.
Har man misstanke om pågående covid-19 infektion och behöver rådgivning eller behandling av sjukvården ska man kontakta 1177 för att därefter vid behov hänvisas vidare.
Har man frågor kring coronavirus ska man istället ringa 11313.
Man skall med hänsyn till smittrisken i samband med luftvägssymptom inte uppsöka sin ordinarie vårdcentral utan att först ha kontaktat vårdcentralen per telefon.

Provtagning för Covid-19

Om du har symptom och misstänker att du kan ha covid-19 skall du stanna hemma och behandla symptomen som vid den vanliga säsongsinfluenan. Det förekommer för närvarande ingen generell provtagning eller smittspårning av covid 19. Du har möjlighet till egenprovtagning i hemmet med sk snabbtest.

Mer information finns fortlöpande uppdaterad på folkhälsomyndigheten.se eller 1177.se.

Vill du lista dig hos oss?

Det kan du göra här via vår hemsida. Du kan också fylla i en listningsblankett direkt på mottagningen eller kontakta oss på telefon 08-511 706 20 så skickar vi hem en blankett till dig.

Välkommen till oss på Vallentuna Husläkargrupp

 

Psykisk ohälsa hos barn och unga

1 december 2021 startar Första Linjens insatser för barn och unga med psykisk ohälsa på Täby Centrum Doktorn. De ansvarar för de barn mellan 6 och 17 år som är i behov av ytterligare vård för psykisk ohälsa och som är listade på en vårdcentral i Täby eller Vallentuna. Du söker med remiss från din vårdcentral. 

Mottagningen finns på Kemistvägen 10 i Täby.

Läs vidare på:
https://tabycentrumdoktorn.se/forsta-linjen/

 

Videobesök

Nu finns även möjligheten att i vissa fall genomföra besök hos läkare eller sjuksköterska på distans med hjälp av video. För att genomföra detta behöver du tillgång till en smartphone samt bankID. Kostnaden är densamma som för ett vanligt läkar- eller sköterskebesök.

Vi slutar med kontanter

Den 1 november 2017 blir vår kassa kontantlös.
Därefter sker betalning med betalkort eller faktura.

Äldremottagning

Vi har äldremottagning som vänder sig till dig som är 75 år eller äldre. Du har möjlighet att nå en sjuksköterska på telefon varje vardag kl 8.30-9.30 på telefonnummer 072-872 66 80 för rådgivning, information eller tidsbokning.

Prickmottagning

Vi har en särskild prickmottagning dit du kan få komma för bedömning av födelsemärken. Det gäller i första hand sådana födelsemärken som har ändrat karaktär exempelvis ökat i storlek, ändrat färg eller form, eller där det tillkommit klåda eller blödning. Tider till prickmottagningen bokas via läkare eller sjuksköterska på telefon 08-511 706 20.

 

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring gör att vi inom vården kan få tillgång till viktiga medicinska uppgifter om dig från andra vårdgivare. Att vårdpersonal får en heltäckande bild av din vårdhistorik ger dig säkrare vård.

Information om den vård som du fått hos en vårdgivare, t ex ett sjukhus eller en vårdcentral, syns inte automatiskt hos en annan vårdgivare. Sammanhållen journalföring innebär att vi och andra vårdgivare kan ta del av journaluppgifter som finns hos andra vårdgivare. Det gör att viktig medicinsk information om dig finns åtkomlig oavsett var du söker vård, vilket inebär att det blir lättare att ge dig rätt diagnos och så bra vård som möjligt.

Det är bara läkare och annan vårdpersonal som har en aktiv patientrelation med dig, och som behöver ta del av uppgifterna för att ge dig vård, som får ta del av dina journaluppgifter via sammanhållen journalföring. Vårdgivaren måste ha ditt samtycke för att ta del av uppgiften. I en nödsituation då du är medvetslös eller alltför medtagen för att ge ditt samtycke finns det möjlighet att få tillgång till dina journaluppgifter utan ditt samtycke.

Vi på Vallentuna Husläkargrupp tillämpar sammanhållen journalföring från och med 25 november 2015 och gör därmed vissa journaluppgifter tillgängliga för andra vårdgivare. Vi har sammanhållen journalföring med andra vårdgivare via Take Care.

Om du inte vill att dina uppgifter ska vara med

Om du inte vill att uppgifter i din patientjournal hos oss ska vara tillgängliga för andra vårdgivare så kan du spärra din journal. Det gör du genom att kontakta våra sekreterare på mottagningen. Om du spärrar din journal innebär det att du själv måste berätta för vårdpersonal hos en annan vårdgivare vad de behöver veta för att ge dig bra vård. Föräldrar kan inte spärra sina barns journaler.

Mer information

Mer information om sammanhållen journalföring finns på1177.se/din-journal.

 

Uppdaterad 2024-04-02