Neurologi

Neurologmottagningen på Vällingby Läkarhus är huvudsakligen konsultmottagning för bedömning, utredning och behandling av misstänkta eller säkerställda neurologiska sjukdomar. Verksamheten är avsedd för remissfall från primärvården eller andra specialister.

Efter bedömning och utredning kan patienten ofta återgå till remitterande läkare för fortsatta kontroller samt uppföljning av insatt behandling.

Neurologmottagningen utför vid indikation Botox-behandling.

Med Neurologiska sjukdomar avses sjukdomar med symtom från hjärna, ryggmärg, muskler eller  nerver.

Exempel på neurologiska sjukdomar:

  • Migrän
  • Epilepsi
  • Parkinson
  • Neuropati.

Exempel på neurologiska symtom:

  • Huvudvärk
  • Förlamningar
  • Känselstörningar
  • Balansrubbningar.

Doktorer vid neurologimottagningen:

Dr Clas-Göran Cederberg Neurolog, har stängt sin mottagning 2023-04-30 efter 35 år i Vällingby Läkarhus. Det finns fortfarande möjlighet ytterligare en tid för patienter att komma i kontakt med dr Cederberg via 1177.

Neurologmottagning Dr Jaan Albo Vällingby Läkarhus är nedlagd. För bakgrund - se hemsida www.lbo.se.

Tidigare patienters önskemål om remiss, recept etc. hänvisas till husläkare. Husläkare kan vid behov av ny neurologbedömning remittera till Akademiskt Specialistcentrum/Centrum för Neurologi.

Journalkopior

Patienter som önskar journalkopior kan mejla vallingby@lbo.se.
Vårdgivare som önskar journalkopior hänvisas till NPÖ tom sommar 2024. 

För de patienter/läkare som önskar få ut sin journal ska de skriftligen skicka in en beställning för detta till adressen nedan:

Praktikertjänst AB
Dokument-och Arkivservice
103 55 Stockholm

Vällingby Neuro

Dr Cecilia Adelöw
Dr Maria Lüttgen
www.vallingbyneuro.se