Öron- näsa- hals

Vid läkarhuset finns två Öron- näs-halsmottagningar.

Doktorerna på mottagningarna är