Ortopedi

Verksamhetschef är Dr Amer Al-Ani, MD-PhD  och specialist i ortopedisk kirurgi.

Telefon 08-687 77 00/56

Fax 08-87 96 66

Mottagningen har vårdavtal med Stockholms läns landsting och utför dagkirurgi under lokalbedövning

Händer: Carpaltunnel, Dupuytrens kontraktur, Triggerfinger, Ganglion Mb Quervain med mera.
Fötter: Hallux Valgus, hammartår, Mb Morton, Hallux Rigidus.

Vi tar även emot patienter inom området allmän ortopedi dock huvudsakligen på remiss och endast i undantagsfall genom egen tidsbokning per telefon 08-687 77 00/56

Telefontid: 13:00-14:30 måndag-torsdag

Läs mer på https://vallingbyortopedi.se/