Om Vällingby läkarhus

Vällingby Läkarhus rymmer idag allmänläkarmottagningar, ett stort antal medicinska specialister, tandläkare, röntgenavdelning, laboratorium och naprapat.

Det mycket nära samarbete som alltid funnits på Läkarhuset, både medicinskt, lokalmässigt och organisatoriskt, mellan primärvård, övrig specialistsjukvård samt kommunal hälso- och sjukvård, ligger idag helt rätt i tiden.

I den utveckling som pågår med rask förvandling av samhällets hälso- och sjukvård tror vi att läkarhusen kommer att visa sin inneboende styrka och stärka sin roll, till glädje och nytta för alla våra patienter.

Målet är ständig utveckling av läkarhuset för att kunna erbjuda lösningar på de önskemål och krav som patienter, remitterande läkare samt sjukvårdsorganisation har på denna goda form av närsjukvård.