Allmänmedicin

Specialist i allmänmedicin är din första kontakt med sjukvården, när du mår dåligt.

På Läkarhuset Vällingby hittar du två husläkarmottagningar

Husläkare arbetar tillsammans med distriktssköterskor, som ofta gör hembesök. De övriga mottagningarna tar hand om både akut- och kroniskt sjuka patienter, men oftast utan möjlighet till hembesök.

Doktorer på allmänläkarmottagningarna är