Allmänmedicin

Specialist i allmänmedicin är din första kontakt med sjukvården, när du mår dåligt.

På Läkarhuset Vällingby hittar du två husläkarmottagningar:

Husläkare arbetar tillsammans med distriktssköterskor, som ofta gör hembesök. De övriga mottagningarna tar hand om både akut- och kroniskt sjuka patienter, men oftast utan möjlighet till hembesök.

Doktorer på allmänläkarmottagningarna är: