Välkommen till Vårdcentralen Kasernhöjden!

 


 


Stanna hemma om du har förkylningssymtom.


Du kan själv undvika att föra smittsamma sjukdomar vidare genom att stanna hemma när du har symtom som påminner om förkylning eller influensa. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller platser där du är nära andra.


Undvik att träffa andra som kan bli svårt sjuka, till exempel äldre personer. Det gäller även om du eller ett barn bara har lindriga symtom. Undvik att ta med dig anhöriga och barn till bokade besök, eller om du ska lämna prover på laboratoriet.


Mer info om coronavirus hittar du här.


Välkommen till Vårdcentralen Kasernhöjden!Vi är en komplett vårdcentral för hela familjen. Vi har distriktsläkarmottagning, distriktssköterskemottagning, barnmorskemottagning, barnavårdscentral, labb och fysioterapi.


Vårdcentralen Kasernhöjden är en del av Hälsoval Värmland, vilket innebär att du som patient själv väljer vilken vårdcentral du ska gå till. Valet gör du genom att lista dig på vårdcentralen (listning behövs inte för att träffa fysioterapeuten). Tack vare avtalet betalar du exakt samma avgift som hos den landstingsdrivna vården. Högkostnadsskyddet samt frikort gäller också hos oss.


Vi strävar efter att kunna hålla en god kontinuitet hos våra patienter genom att erbjuda en fast läkarkontakt. Det kan vi göra genom att vi har god bemanning och både läkare och övrig personal är fast anställda hos oss.