Astma-allergi-KOL-mottagning

Distriktssjuksköterska: Ann-Sophie

På astma-allergi-KOL-mottagningen finns kunskap och resurser samlade på en och samma plats. Här finns möjlighet till utredning, behandling och uppföljning av astma, allergi och KOL. Dessutom kan man få hjälp med kost, motion och att sluta röka.

På mottagningarna arbetar personalen i team som består av specialutbildade läkare, specialistsjuksköterska och sjukgymnaster, vid behov kan även psykoterapeut kopplas in.