Prislista

Vårdcentralen Kasernhöjden är en del av Hälsoval Värmland, vilket innebär att du som patient betalar precis samma avgifter som hos den regiondrivna sjukvården. Högkostnadsskyddet och frikort gäller som vanligt.

När du gör ett avgiftsbelagt sjukvårdsbesök får du en faktura skickad av Region Värmland till din folkbokföringsadress. Om du inte bor på din folkbokföringsadress måste du anmäla adressändring till Skatteverket eller begära eftersändning av din post.

Fakturan innehåller avgifter för besök och andra patientrelaterade kostnader för en månad. Fakturan skickas till dig månaden efter besöket och ska betalas senast den sista dagen i månaden.

Frågor om din faktura bevaras av Regionens ekonomiservice på telefon 054-61 40 10, telefontid vardagar klockan 9-12.

För receptförnyelse som inte kräver läkarbesök (telefonrecept, e-tjänster "mina vårdkontakter", inspelat meddelande, brev) och förlängning av sjukskrivning utan läkarbesök skickas en faktura från vårdcentralen. För recept på annan grund än sjukdom (t ex vaccinationer) uppgår avgiften till 200 kr.

Avgifter för hälsokontroller (friska individer med önskemål om allmän kontroll), vaccinationer och intyg betalas i samband med besöket i receptionen med kort eller kontant. Om fakturabetalning önskas istället tillkommer det också en extraavgift för fakturahantering.

Barn och unga

För barn och unga är sjukvård och hjälpmedel avgiftsfri upp till 20 år. Avgiftsfriheten gäller all sjukvård utom tidsbeställt uteblivet besök. För intyg och hälsokontroller betalar även barn avgift. Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna är avgiftsfria för unga under 21 år.


Om du är 85 år eller äldre

All öppen vård är avgiftsfri utom tidsbeställt uteblivet besök. Avgiftsfriheten gäller för  vårdbesök och receptförnyelse.


Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser

Hjälp vid tobaksavänjning är avgiftsfri. Gynekologisk cellprovtagning hos barnmorska avgiftsfri

 

Uteblivet besök debiteras med den summan besöket kostar.
Barn och ungdomar debiteras 100 kronor för uteblivet besök.

Återbetalning av patientavgiften
Har du fått vänta över 45 minuter efter avtalad tid för besök, som inte påbörjats med provtagning eller dylikt, har du rätt att få tillbaka patientavgiften. Kontakta receptionen direkt vid besöket, reglering kan inte ske i efterhand.