Diabetesmottagning

På vår diabetesmottagning erbjuder vi dig med diabetes typ 2 läkarkontroller samt regelbundna besök hos diabetessköterskan. Vi hjälper dig bland annat med blodtrycksmätning, kontroll av fotstatus och information om livsstil och kost.

Vi lär också ut hur du utför egenkontroller av blodsocker och injektionsteknik av insulin samt skriver ut hjälpmedel.

Vår diabetesmottagning är ansluten till ett kvalitetsregister som heter Nationella diabetesregistret.

Vår certifierade diabetesmottagning uppfyller högt ställda kvalitetskrav som kontinuerligt kontrolleras av Hälsoval Värmland.