Distriktsläkarmottagning

Vi är 4 specialistläkare, 6 ST-läkare i allmänmedicin och 2 AT-läkare. Tillsammans har vi bred kompetens och lång erfarenhet av primärvården när det gäller både de kroniska sjukdomarna (t ex diabetes, hypertoni, astma, KOL) och akuta tillstånd.

Distriktsläkare: Karin, Karl och Krzysztof

ST-läkare: Frida, Jakob, Marie, Jana, Sheena, Samer och Mary

Distriktsläkarmottagning

Bild: Karin Körgesaar

Karin Körgesaar

Distriktsläkare

Grundutbildning och specialistutbildning i allmänmedicin i Estland 1996 resp. 1999. Svensk specialistkompetens sedan 2005. Har arbetat i Värmland sedan 2005 på bland annat BVC och MVC. Har haft egen praktik i Estland samt sidouppdrag som studentläkare vid Karlstads universitet. Har även arbetat som handledare för EU-läkare.

Bild: Krzysztof Lazowski

Krzysztof Lazowski

Distriktsläkare

Grundutbildning i Gdansk, Polen. Specialistexamen i allmänmedicin i Sverige 2006. Har arbetat i Värmland sedan 2002 på bland annat distriktsläkarmottagning, BVC, och astma- och KOL-mottagning. Är intresserad av utbildningsfrågor och har arbetat som handledare på Munkfors utbildningsvårdcentral för läkare med utländsk examen från EU.

Bild: Karl Väärt

Karl Väärt

Distriktsläkare

Grundutbildning och specialistutbildning i familjemedicin i Estland 2002. Svensk specialistkompetens sedan 2005. Har i Värmland arbetat på bland annat BVC, MVC samt som ansvarig för astma- och KOL-mottagning och som skolläkare. Intresseområden är barnmedicin, hjärt- och kärlmedicin, lungmedicin, ortopedi, småkirurgi och patientnära ultraljud.