Distriktsläkarmottagning

Katrin, Anna, Karl, Karin och Krzysztof

Vi är 5 specialistläkare och 3 ST-läkare i allmänmedicin. Tillsammans har vi bred kompetens och lång erfarenhet av primärvården när det gäller både de kroniska sjukdomarna (t ex diabetes, hypertoni, astma, KOL) och akuta tillstånd.

 

 

Karin

Karin Körgesaar

Grundutbildning och specialistutbildning i allmänmedicin i Estland 1996 resp. 1999. Svensk specialistkompetens sedan 2005. Har arbetat i Värmland sedan 2005 på bland annat BVC och MVC. Har haft egen praktik i Estland samt sidouppdrag som studentläkare vid Karlstads universitet. Har även arbetat som handledare för EU-läkare.

 

Krzysztof

Krzysztof Lazowski

Grundutbildning i Gdansk, Polen. Specialistexamen i allmänmedicin i Sverige 2006. Har arbetat i Värmland sedan 2002 på bland annat distriktsläkarmottagning, BVC, och astma- och KOL-mottagning. Är intresserad av utbildningsfrågor och har arbetat som handledare på Munkfors utbildningsvårdcentral för läkare med utländsk examen från EU.

 

Karl
Karl Väärt

Grundutbildning och specialistutbildning i familjemedicin i Estland 2002. Svensk specialistkompetens sedan 2005. Har i Värmland arbetat på bland annat BVC, MVC samt som ansvarig för astma- och KOL-mottagning och som skolläkare. Intresseområden är barnmedicin, hjärt- och kärlmedicin, lungmedicin, ortopedi och småkirurgi.

 

Anna RE

Anna Ragnar Eklöf

Läkarutbildning i Umeå med examen 2007, legitimerad läkare sedan 2008, specialist i allmänmedicin sedan 2017. Tjänstgjort på vårdcentralerna Västerstrand och Rud och på flera sjukhuskliniker. Brett intresse och aktuell kunskap inom många medicinska områden.