Distriktsläkarmottagning

Distriktsläkare Karin, Karl och Krzysztof

ST-läkare Frida, Jakob, Marie, Jana och Mary

Läkare Latafat

AT läkare Victoria och Cajsa

Vi är 4 specialistläkare, 6 ST-läkare i allmänmedicin och 2 AT-läkare. Tillsammans har vi bred kompetens och lång erfarenhet av primärvården när det gäller både de kroniska sjukdomarna (t ex diabetes, hypertoni, astma, KOL) och akuta tillstånd.

 

 

Karin

Karin Körgesaar

Grundutbildning och specialistutbildning i allmänmedicin i Estland 1996 resp. 1999. Svensk specialistkompetens sedan 2005. Har arbetat i Värmland sedan 2005 på bland annat BVC och MVC. Har haft egen praktik i Estland samt sidouppdrag som studentläkare vid Karlstads universitet. Har även arbetat som handledare för EU-läkare.

 

Krzysztof

Krzysztof Lazowski

Grundutbildning i Gdansk, Polen. Specialistexamen i allmänmedicin i Sverige 2006. Har arbetat i Värmland sedan 2002 på bland annat distriktsläkarmottagning, BVC, och astma- och KOL-mottagning. Är intresserad av utbildningsfrågor och har arbetat som handledare på Munkfors utbildningsvårdcentral för läkare med utländsk examen från EU.

 

Karl

Karl Väärt

Grundutbildning och specialistutbildning i familjemedicin i Estland 2002. Svensk specialistkompetens sedan 2005. Har i Värmland arbetat på bland annat BVC, MVC samt som ansvarig för astma- och KOL-mottagning och som skolläkare. Intresseområden är barnmedicin, hjärt- och kärlmedicin, lungmedicin, ortopedi, småkirurgi och patientnära ultraljud.