Patientinformation

Anmäl dig i receptionen inför ditt besök. I samband med bokat besök till vårdgivare skall patienten visa legitimation. Vi ser helst att du betalar med kort men kontanter går också bra liksom faktura.

Receptionen är öppen
Måndag–fredag kl. 08:00–16:30

Återbud / uteblivet besök

Från och med 1 januari 2015 gäller det 24-timmars regel för att anmäla återbud enligt Region Stockholm regelverk.

Om du lämnar återbud mindre än 24 timmar före besöket, eller helt uteblir, måste du betala avgift för uteblivet besök på 400 kronor. Som uteblivet besök räknas även om du kommer för sent och mer än halva besökstiden hunnit gå. Högkostnadsskydd/frikort gäller inte. Även om besöket är avgiftsfritt, exempelvis för barn, ska du anmäla återbud, annars utgår avgift för uteblivet besök.  

Du kan lämna återbud dygnet runt årets alla dagar digitalt via Mitt PTJ eller på vår återbudstelefon: 08-410 63 110.

Sjukresor

Erhålls efter intyg av läkare, personalen laddar ditt personliga sjukresekort och du själv bokar resan på telfonnummer 077-570 00 57.  Sjukresa kostar max 140 kr per resa. Mer info finns i länken Sjukresor

Aktuella priser/avgifter: 

Information på 1177.se

Regionsfullmäktige har beslutat att personer 85 år eller äldre inte behöver betala patientavgift vid besök i öppen hälso- och sjukvård från den 1 januari 2016. Till öppen vård räknas bland annat besök  på husläkarmottagning, närakut, specialistläkarmottagning, fysioterapi eller sjukhusens akutmottagningar.

Avgiftsbefrielsen gäller från den dag en person fyller 85 år och endast i Stockholms län.

Val av husläkare och listning

Listning
Du har rätt att välja vilken vårdcentral du ska gå till, du väljer genom att lista dig. Det behöver inte vara den vårdcentral som ligger närmast där du bor, du kan till exempel välja en som din vän rekommenderat eller som ligger nära ditt jobb.

Du kan lista dig genom att fylla en listningsblankett när du kommer till motagningen eller om du skickar den till oss per post. Du kan även lista dig via 1177.se efter inloggning på ditt personliga konto där, sök efter "Vårdval".

Vi försöker i möjligaste mån jobba med kontinuitet så att du får träffa samma läkare. Välj gärna husläkare när du listar dig.