Sjuksköterskor

Jenny Larsson Mandery Ina Grandin

distriktssköterska

distriktssköterska

ansvarig för diabetes- och livsstilsmottagningen

 
   
Maria Åsberg Marie Looström
distriktssköterska sjuksköterska
ansvarig för astma och KOL-mottagningen samt smittskyddssköterska ansvarig för hemsjukvården och äldremottagningen
   
Ann Palvall  Veronika Jernberg
sjuksköterska  sjuksköterska
   hemsjukvård
   
   

 

Vi hjälper er bland annat med

 • Stöd och behandling vid övervikt, alkoholrelaterade problem samt psykisk ohälsa
 • Rökavvänjning
 • Inkontinenshjälpmedel
 • Diabeteskontroller
 • Blodtryckskontroller
 • Spirometri (lungfunktionsundersökning)
 • Omläggning av sår
 • Suturtagning
 • Injektioner
 • Bedömning av hudutslag
 • Vaccinationer (se vaccinationsmottagning)