Äldremottagning

Vi har Äldremottagning där du som är 75 år eller äldre kan få hjälp och stöd.

Syftet med äldremottagningar är att skapa trygghet, tillgänglighet och kontinuitet. Till vår Äldremottagning kan du:

  • Ringa direkt, utan knappval, telefonnummer 010-179 49 23 Mån - fre kl 8,30-9,30.
  • Få fast vårdkontakt om du behöver det,
  • Erbjudas besökstid eller annan kontakt efter medicinsk bedömning av en sjuksköterska.