Samverkanspartners

Borås psykoterapiinstitut - Här finns kompetens i form av legitimerade psykologer och psykoterapeuter samt handledarkompetens och organisationskonsulter. http://www.boraspsykoterapiinstitut.se/

Läkargruppen - utför vaccinationer, gör hälsokontroller, utfärdar intyg samt har kompetens inom allmän kirurgi och kardiologi. http://www.vaccineradig.nu/Lakargruppen/Valkommen.html

Frisk i Praktiken - Sjukgymnastik och rehabilitering. http://www.friskipraktiken.se

Sleipnertandvården - Tandläkarmottagning för hela familjen. http://www.sleipnertandvarden.se/startsida/startsida