Personal

Vi är flera specialister i allmänmedicin som har många års erfarenhet av sjukvård. Till mottagningen har vi ett team av sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare.

Specialister i allmänmedicin

 • Anna Cederbank, verksamhetschef
 • Malin Andersson
 • Hilda Bergstrand
 • Marko Jakobsson
 • Anders Fagerlund

ST-läkare

 • Johan Ärlig
 • Jonas Hellman 
 • Marcus Sjöberg
 • Mimmie Stern

AT-läkare

 • Linnea Georgsson
 • Charlotta Kjällquist

Distriktssköterskor

 • Catarina Gustafson
 • Anna-Lena Eckegren
 • Sandra Klint
 • Sophia Grönbäck
 • Ulrika Klasson
 • Frida Swedblom
 • Frida Ramsmo (föräldraledig)
 • Marie Mauritzon

Sjuksköterskor

 • Kristina Roos
 • Maria Klerfors
 • Annika Störholt
 • Louise Lindvall

Undersköterskor

 • Lisa Scharping
 • Christina Holmén
 • Sandra Hallberg

Medicinska sekreterare

 • Ingela Johansson
 • Sanna Guldbrand
 • Maria Brunander Fransson
 • Anna Gren