Samverkanspartners

Vi samarbetar med ett nätverk av vårdgivare såväl i Sleipnerhuset som utanför detta. Vi arbetar aktivt med kvalitets- och utvecklingsfrågor för att säkerställa bästa möjliga omhändertagande av våra patienter.

Borås psykoterapiinstitut

Här finns kompetens i form av legitimerade psykologer och psykoterapeuter samt handledarkompetens och organisationskonsulter.

›  http://www.boraspsykoterapiinstitut.se/

Läkargruppen

Utför vaccinationer, gör hälsokontroller, utfärdar intyg samt har kompetens inom allmän kirurgi och kardiologi. 

›  http://www.vaccineradig.nu/Lakargruppen/Valkommen.html

Frisk i Praktiken

Sjukgymnastik och rehabilitering

›  http://www.friskipraktiken.se

Sleipnertandvården

Tandläkarmottagning för hela familjen. 

›  http://www.sleipnertandvarden.se/startsida/startsida