Vårt utbud

Vår ambition är att erbjuda dig som patient en vård av hög kvalitet, kontinuitet med bästa tillgänglighet, service och bemötande.

Astma/KOL

AdobeStock_239920211.jpeg

Barnavårdscentral

Bebis stetoskop beskuren.jpeg

Covid-19

AdobeStock_3330... ratio.jpeg

Distriktssköterska

AdobeStock_269686327.jpeg

Diabetes

AdobeStock_483222747.jpeg

Hjärtsjuksköterska

Stetoskop.png

Läkarmottagning

AdobeStock_231843788.jpeg

Provtagning

AdobeStock_74206428.jpeg

Sårmottagning

AdobeStock_216073244.jpeg

Äldresjuksköterska

AdobeStock_205995160.jpeg