Distriktssköterskemottagning

Vid vissa sjukdomstillstånd är ett besök hos sjuksköterska/ distriktssjuksköterska ett väl så bra alternativ till läkarbesök.

Vi kan erbjuder bland annat:

 • Rådgivning kring hälsa och sjukdom
 • Bedömning av sår, sårvård och omläggning
 • Borttagning av suturer/ agraffer
 • Injektioner/ läkemedelsadministration
 • Blodtryck och pulsmätning
 • Bedömning av lättare infektioner eller andra besvär i ögon och öron
 • Öronspolning
 • Utskrivning av vissa läkemedel
 • Utprovning och förskrivning av inkontinens- och stomihjälpmedelsprodukter
 • Katetervård
 • Vaccinationer och reseråd
 • FaR - fysisk aktivitet på recept

Kontakt och tidsbokning

Ring oss för tidsbokning 033-724 64 00 eller eller kontakta oss digitalt via Mitt PTJ.