Diabetes

På vår diabetesmottagning får du hjälp av våra sjuksköterskor Annika och Frida som har specialistutbildning inom diabetes. Vi erbjuder dig råd och stöd från sjukvården som du behöver för att leva med diabetes. Vi anser att det är viktigt med kontinuitet och vi strävar efter att du alltid får träffa "din" diabetessköterska.

Vi erbjuder:

  • Råd kring kost, motion och livsstil
  • Egenkontroller för blodsocker, injektionsteknik av insulin
  • Förskrivning av diabeteshjälpmedel
  • Förskrivning av FaR - fysisk aktivitet på recept

Kontakt

För att komma i kontakt med våra diabetessköterskor Annika och Frida, ring vårdcentralen: 033- 724 64 00 eller kontakta oss digitalt via Mitt PTJ.