Information angående mässling

Om man får symtom på mässling bör man kontakta vården telefonvägen, via 1177 och eventuellt kontrollera så att man är immun mot sjukdomen. De som haft mässling, är födda före 1960 och efter 1982, är över 18 månader och följt det svenska vaccinationsprogrammet räknas som immuna.