Start

Glöm inte att förnya dina recept i god tid inför sommar och semester!

 

PÅGÅENDE VACCINATION MOT COVID-19

(Uppdaterat: 2021-06-07)

Webbtidbokning 1177.se - Borås Jourcentral.

  • Du som är född 1976 och tidigare samt du som har LSS-insatser/assistansersättning kan nu boka tid. Vi ber att du som har BankID bokar tid via vår e-tjänst på den här sidan, där vi lägger ut tider i mån av vaccintillgång. Bokningar i fel åldersgrupp tas bort. Om du behöver hjälp med bokning ring vårdcentralen.
  • Vi använder alla godkända vacciner som vi har tillgängliga.

  • Vaccinationen kommer ske vid Borås Arena - Arenamottagningen, (f.d Harald Nyborg) Ålgårdsvägen 14, Borås.

  • Lediga tider läggs ut när vi har vaccin. Om du inte kan boka tid just nu, besök webbsidan igen, uppdateringar sker flera gånger per vecka.

  • Undvik att boka om din tid för dos 2. När du får din första dos kommer du samtidigt bokas in för dos 2. Utan godkänd anledning kan vi inte boka om den givna tiden du fått för dos 2. Vårdcentralen kan sätt upp dig på en väntelista och du får då, i mån av tillgång till vaccin, en tid.

  • Ni som är i åldersgruppen 75-85 år och ej blivit uppringda ombeds ta kontakt med oss på vårdcentralen för att boka tid för vaccinering.

Vaccinering i fyra faser

Fas 1: (Håller på att slutföras i Västra Götaland) Särskilda boenden/personer med hemtjänst. Hushållskontakter till dessa personer. Prioriterad vård- och omsorgspersonal
Fas 2: (Inledd) 65 år och äldre, de äldsta först. Vissa medicinska riskgrupper (dialys och transplanterade) samt hushållskontakter. Personer inom LSS/Assistansersättning samt deras personal. Hälso- och sjukvårdspersonal
Fas 3: (Inledd) 60-64 år med medicinsk riskökning, 18-59 år med medicinsk riskökning. Personer med svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder
Fas 4: Övriga 18-59 år.

Man ges ej möjlighet att välja vaccinationssort.
De som tackar nej till ett visst vaccin är inte garanterade vaccin i sin fas och har själv ett ansvar för att kontakta en vaccinatör när vaccination i fas 4 startar.

För mer information  Folkhälsomyndigheten.se

_________________________________________________________________________

Västra Götalandsregionen vaccinerar enligt den prioritering som är uppsatt från Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot covid-19 är gratis och ges i två doser med 4-12 veckors mellanrum beroende på vaccin.

Mer information på 1177.se  gällande vaccination mot covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning gällande vaccinering.

 

Munskydd ska bäras på mottagningen!

Regionens rekommendation innebär att all personal, patienter och ledsagare m.fl. rekommenderas att använda munskydd vid vistelse i vårdlokaler där fler än en person vistas samtidigt. Det betyder att munskydd avänds under hela besöket.
Barn och ungdomar under 16 år undantages.

För minska risken för smittspridning ber vid dig i största möjliga mån komma ensam på besök till vårdcentralen. Vårdnadshavare till minderåriga barn undantages.

 

Provtagning covid-19 samt antikroppstest

Provtagning av pågående infektion av covid-19 (PCR) eller antikroppstest - använd e-tjänsten Boka tid direkt via Borås jourcentrals webbsida. Provtagningen sker på Herrljungagatan 5, Knalleland. Följ orange skyltning. Ta med legitimation.

För prov av pågående infektion (PCR) måste du ha haft symptom i minst 24 timmar. Vi testar vuxna och barn från och med förskoleklass. För antikroppstest ska du ha varit symptomfri i minst 3 veckor och vara 18 år eller äldre. Kostnad för antikroppstest är 160 kr.

Antikroppsprovtagning stängd 21/12-2020 till 10/1 2021. Öppnar åter igen 11/1 – 2021.

Bokning görs via Borås Jourcentrals e-tjänst eller ring till vårdcentralen.

Observera att Allékliniken Sleipner INTE meddelar provsvar från provtagningsenheten Knalleland.

Klicka på länken för att boka tid via Borås Jourcentrals e-tjänst: https://e-tjanster.1177.se/mvk/login/login.xhtml

 

Planerad vård för patienter över 70 år och äldre försöker vi i möjligaste mån sköta digitalt (via Mitt PTJ) eller via telefonårskontroll, eventuellt kan det bli aktuellt att bara komma och ta prover.

Du som är över 70 år tänk på att inte utsätta dig för risker när du reser till oss, ta gärna cykel, promenad eller åk egen bil om du kan. Om du inte har möjlighet till detta så har du nu rätt till att boka sjukresetaxi, trots att du inte uppfyller kraven för sjukresa under perioden 9/4-31/12 2020.
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sa-fungerar-varden/sjukresor-och-fardtjanst/sjukresor-i-vastra-gotaland

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allékliniken Sleipner är en vårdcentral i centrala Borås. Vi är ett privat alternativ till den offentligt drivna vården och mottagningen är en verksamhet inom Praktikertjänst AB. Vi finns i moderna lokaler mitt i centrala Borås i det så kallade "Sleipner-huset" på Allégatan 39. Redan när huset byggdes på 70-talet var det ämnat att bli ett "läkarhus" och idag finns det ett flertal vårdgivare som hyresgäster.

  • Från och med 2020 ska alla som är listade på en vårdcentral i Västra Götaland erbjudas fast läkarkontakt. Har du frågor om detta är du välkommen att kontaka oss.  
  • Använd gärna Mitt PTJ, här kan ni beställa tid, av-/omboka tid , förnya recept med mera.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


VIKTIG INFORMATION ANG. CORONA / COVID-19

Se denna video nedan för att inte belasta 1177 i onödan.

https://static.kitcdn.se/cws/2020/03/stanna-hemma-2020-03-10-12_52_44.mp4

Du skall inte komma till vårdcentralen oplanerat på grund av risk för smitta. Om du har luftvägssymtom såsom hosta, feber och andningssvårigheter, ring 113 13 eller kontakta vårdcentralen via telefon, Mina Vårdkontakter eller Mitt PTJ.

Läs mer om Covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus

Om du har allmänna frågor om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313 som är öppet dygnet runt.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


INFORMATION ang. mässling

Om man får symtom på mässling bör man kontakta vården telefonvägen, via 1177 och eventuellt kontrollera så att man är immun mot sjukdomen. De som haft mässling, är födda före 1960 och efter 1982,är över 18 månader och följt det svenska vaccinationsprogrammet räknas som immuna.

Symtomen är feber, ögoninflammation, torrhosta och hudutslag som kommer 1-2 veckor efter att man utsatts för smitta. Om man misstänker mässling är det mycket viktigt att förvarna vårdcentralen eller akutmottagningen om att man har den misstanken och inte söka dit direkt.

Personer med misstänkt mässling ska inte sitta i väntrum och vara bland många människor.

Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns. Viruset utsöndras med andningsluften, till exempel när den som är sjuk hostar eller nyser, och sprids sedan vidare genom luften. Mottagliga personer smittas via slemhinnorna i luftvägarna eller ögonen.

Läs mer om mässling
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Massling/

Läs mer om vaccination mot mässling
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Vaccinationer/Vaccinationer/Vaccination-mot-massling/