Start

(Uppdaterad 2021-10-12)

VACCINATION MOT COVID-19 - DOS 3 

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera en tredje dos vaccin som påfyllnad för personer i följande grupper, och i denna prioriteringsordning:

 • Boende på Särskilt boende (SÄBO)
 • Personer med hemtjänst beslutad av kommun samt personer med hemsjukvård
 • Alla som är 80 år och äldre

Vaccination kommer att påbörjas så fort vi får mer information från Västra Götalandsregionen.

Till dig som är 80 år och äldre och listad hos oss

Information om vaccination mot covid-19, tilläggsdos.

Du som i år är 80 år eller äldre kan få en tredje dos av vaccin mot covid-19. Det måste ha gått minst 6 månader sedan dos 2.

Vaccineringen sker på Borås Arenamottagningen, Ålgårdsvägen 14, Borås. Du kan boka tid själv via 1177.se. 
Behöver du hjälp med bokningen kan du använda vår digitala tjänst Mitt PTJ alternativt ringa 033–724 6400 kl. 08:00-16.30 vardagar.

Information om vaccination mot säsongsinfluensa

Vaccination mot säsongsinfluensa startar 9 november.

Du som bor i eget boende erbjuds vaccinering på Borås Arenamottagningen, Ålgårdsvägen 14, Borås. Du kan boka tid själv på 1177.se.

Behöver du hjälp med bokningen kan du använda vår digitala tjänst Mitt PTJ alternativt ringa vårdcentralen på telefon 033–724 6400 kl. 08:00-16:30 vardagar. Vaccinet kan ges samtidigt som tredje dosen mot covid-19, en spruta i varje arm.

Det kommer även finnas drop-in-tider på  Borås Arenamottagningen fr o m 9 november.

Du som tillhör hemsjukvården eller bor på ett särskilt boende för äldre kommer erbjudas vaccination covid-19 och/eller säsongsinfluensa av ansvarig sjuksköterska och behöver inte boka tid enligt ovan.

 

VACCINATION MOT COVID-19 - DROP IN!

Har du ännu inte fått vaccinet så ta chansen när Borås Arenamottagningen kommer ut och vaccinerar under september och oktober 2021.

 • 30 september. Hässlehuset Hässleholmen kl. 13-16
 • 1 oktober. IF Elfsborg-IFK Göteborg, Borås Arenamottagningen, kl. 16-19.
 • 2 oktober. Stora vaccinationsdagen. Borås Arenamottagning kl. 10-14.
 • 4 oktober. Borås Stads mötesplats Träffen, Stora Kyrkogatan 12, kl. 9-11.
 • 7 oktober. Hässlehuset, Hässleholmen, kl. 13-16.
 • 9 oktober. Norrby 360 grader, Familjecentralen Norrby, kl. 12-16.
 • 13 oktober. Borås Hockey-Värnamo GIK, Borås ishall, kl. 17-19.

För dig som är född 2005 eller tidigare. Ta med legitimation.
Om de här tillfällena inte passar kan du boka en annan tid på Borås Arenamottagningen. Läs mer och boka på 1177.se

 

  UTFÄRDANDE AV TILLFRISKNANDEBEVIS

 • Från den 12 augusti kan du som inte vaccinerats mot covid-19, men som tagit ett positivt covid-19-test inom Hälso- och sjukvården begära ut tillfrisknandebevis för resor.

 • Ett tillfrisknandebevis kan utfärdas tidigast 11 dagar efter positivt covid-19-test. Beviset får vara högst 180 dagar gammalt från dagen för det positiva testresultatet. Giltighetstiden är alltså högst sex månader från testresultatet.

 • För att få intyget krävs att ett positivt covid-19-test tagits av sjukvårdspersonal på Knallelandsmottagningen eller på din vårdcentral. Självtester eller egenprovtagningar är inte giltiga för att få ett bevis på tillfrisknande.

 • Du med positivt svar taget via din vårdcentral, kan ringa dem för att begära registrering.

 • Du med positivt svar taget via Knallelandsmottagningen kan ringa dit för att begära registrering av positivt provsvar. Måndag - fredag säkrast mellan kl. 10.00 - 12.00, telefon 0730-42 09 47.

För mer information, klicka här

__________________________________________________________________________

 

VACCINATION MOT COVID-19 

 • Vaccination av barn under 18 år

Ungdomar födda 2005 och tidigare, kommer också att erbjudas vaccination. Från och med den 11 augusti kan 16-17-åringar boka vaccinationstid. Ungdomen behöver inte ha fyllt 16 år innan vaccination.
Bokning sker med BankID. Saknas BankID går det att ringa vaccinatören för att boka tid, telefon 0721-049 153 Arenamottagningen.
Vårdnadshavare ger sitt godkännande till vaccination på en samtyckesblankett.
I regel kan ungdomar själva fatta beslut om vaccination. En undertecknad samtyckesblankett underlättar dock vaccinationsprocessen.
Samtyckesblankett hittar du här

 • Tänk på att antalet bokningsbara tider är begränsat, de lediga tiderna kan snabbt ta slut. Om du inte hittar någon ledig tid, återkom senare. Fler tider görs tillgängliga i takt med att vi får tillgång till mer vaccin.

 • För att du ska få ett gott skydd behöver du två doser vaccin med rätt intervall emellan. För Pfizer-BioNTechs och Modernas vaccin ska intervallet vara sju veckor. Du behöver själv planera så att du kan ta båda vaccindoserna hos samma vaccinatör. Om du vaccinerar dig med dos 1 hos oss kommer du även att få tid för dos 2. Dos 2 kan aldrig tidigareläggas utan kommer att ges vid ett senare tillfälle, då det alltid måste gå ett visst antal veckor mellan dos 1 och 2 för bästa skydd.

 • Kan du ej komma på angiven dag för dos 2 får du ta kontakt med din vårdcentral.

 • Du som är född 1981 och tidigare samt du som har LSS-insatser/ assistansersättning kan boka tid. Vi ber att du som har BankID bokar tid via vår e-tjänst på den här sidan, där vi lägger ut tider i mån av vaccintillgång.

Vi använder alla godkända vacciner som vi har tillgängliga.

 

Vaccinationen kommer ske vid Borås Arena - Arenamottagningen, (f.d Harald Nyborg) Ålgårdsvägen 14, Borås.

 

 

__________________________________________________

Allékliniken Sleipner är en vårdcentral i centrala Borås. Vi är ett privat alternativ till den offentligt drivna vården och mottagningen är en verksamhet inom Praktikertjänst AB. Vi finns i moderna lokaler mitt i centrala Borås i det så kallade "Sleipner-huset" på Allégatan 39. Redan när huset byggdes på 70-talet var det ämnat att bli ett "läkarhus" och idag finns det ett flertal vårdgivare som hyresgäster.

 • Från och med 2020 ska alla som är listade på en vårdcentral i Västra Götaland erbjudas fast läkarkontakt. Har du frågor om detta är du välkommen att kontaka oss.  
 • Använd gärna Mitt PTJ, här kan ni beställa tid, av-/omboka tid , förnya recept med mera.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATION angående mässling

Om man får symtom på mässling bör man kontakta vården telefonvägen, via 1177 och eventuellt kontrollera så att man är immun mot sjukdomen. De som haft mässling, är födda före 1960 och efter 1982,är över 18 månader och följt det svenska vaccinationsprogrammet räknas som immuna.

Symtomen är feber, ögoninflammation, torrhosta och hudutslag som kommer 1-2 veckor efter att man utsatts för smitta. Om man misstänker mässling är det mycket viktigt att förvarna vårdcentralen eller akutmottagningen om att man har den misstanken och inte söka dit direkt.

Personer med misstänkt mässling ska inte sitta i väntrum och vara bland många människor.

Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns. Viruset utsöndras med andningsluften, till exempel när den som är sjuk hostar eller nyser, och sprids sedan vidare genom luften. Mottagliga personer smittas via slemhinnorna i luftvägarna eller ögonen.

Läs mer om mässling
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Massling/

Läs mer om vaccination mot mässling
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Vaccinationer/Vaccinationer/Vaccination-mot-massling/