Start

Välkommen till Allékliniken Sleipner!

PROVTAGNING COVID-19 / CORONA i Knalleland

Observera att tider släpps allt eftersom. Du kan endast boka samma dag eller dagen efter.

Har du haft symptom på covid-19 i minst 24 timmar kan du boka tid för kostnadsfri provtagning. Bokning görs via Borås jourcentrals e-tjänst eller ring till vårdcentralen.

OBS! Testet gäller endast pågående infektion och ger inte svar på om du har haft covid-19 tidigare.

Observera att Allékliniken Sleipner INTE meddelar provsvar från provtagningsenheten covid-19 Knalleland!

Klicka på länken för att boka tid via Borås Jourcentrals e-tjänst:
https://e-tjanster.1177.se/mvk/login/login.xhtml

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allékliniken Sleipner är en vårdcentral i centrala Borås. Vi är ett privat alternativ till den offentligt drivna vården och mottagningen är en verksamhet inom Praktikertjänst AB. Vi finns i moderna lokaler mitt i centrala Borås i det så kallade "Sleipner-huset" på Allégatan 39. Redan när huset byggdes på 70-talet var det ämnat att bli ett "läkarhus" och idag finns det ett flertal vårdgivare som hyresgäster.

  • Från och med 2020 ska alla som är listade på en vårdcentral i Västra Götaland erbjudas fast läkarkontakt. Har du frågor om detta är du välkommen att kontaka oss.  
  • Använd gärna Praktikertjänst24, här kan ni beställa tid, av-/omboka tid , förnya recept med mera.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESLUT FRÅN VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN:

Planerad vård för personer 70 år eller äldre ställs in från och med 27 mars 2020 och tills vidare.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALL PROVTAGNING INKLUSIVE PK-PROVER MÅSTE TIDSBOKAS!
Du får inte uppvisa luftvägssymtom, förkylning, feber och/eller hosta.
Kontakta vårdcentralen telefonledes 033-724 64 00 eller via Praktikertjänst24 för tidsbokning.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIKTIG INFORMATION ANG. CORONA / COVID-19

Med anledning av rådande coronaläge bokar vi i nuläget EJ upp planerade besök som ej är av nödvändig art. Rådgivning och receptförnyelse kan göras via telefon/Praktikertjänst24 som vanligt. 

Se denna video nedan för att inte belasta 1177 i onödan.

https://static.kitcdn.se/cws/2020/03/stanna-hemma-2020-03-10-12_52_44.mp4

Du skall inte komma till vårdcentralen på grund av risk för smitta! Om du har luftvägssymtom såsom hosta, feber och andningssvårigheter, ring 113 13 eller kontakta vårdcentralen via telefon, Mina Vårdkontakter eller Praktikertjänst24.

Läs mer om Covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus

Om du har allmänna frågor om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313 som är öppet dygnet runt.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


INFORMATION ang. mässling

Om man får symtom på mässling bör man kontakta vården telefonvägen, via 1177 och eventuellt kontrollera så att man är immun mot sjukdomen. De som haft mässling, är födda före 1960 och efter 1982,är över 18 månader och följt det svenska vaccinationsprogrammet räknas som immuna.

Symtomen är feber, ögoninflammation, torrhosta och hudutslag som kommer 1-2 veckor efter att man utsatts för smitta. Om man misstänker mässling är det mycket viktigt att förvarna vårdcentralen eller akutmottagningen om att man har den misstanken och inte söka dit direkt.

Personer med misstänkt mässling ska inte sitta i väntrum och vara bland många människor.

Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns. Viruset utsöndras med andningsluften, till exempel när den som är sjuk hostar eller nyser, och sprids sedan vidare genom luften. Mottagliga personer smittas via slemhinnorna i luftvägarna eller ögonen.

Läs mer om mässling
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Massling/

Läs mer om vaccination mot mässling
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Vaccinationer/Vaccinationer/Vaccination-mot-massling/