Start

Vårdcentralen har stängt 5-6 november då personalen är på utbildning.

 

Planerad vård för patienter över 70 år och äldre försöker vi i möjligaste mån sköta digitalt (via Praktikertjänst24) eller via telefonårskontroll, eventuellt kan det bli aktuellt att bara komma och ta prover.

Du som är över 70 år tänk på att inte utsätta dig för risker när du reser till oss, ta gärna cykel, promenad eller åk egen bil om du kan. Om du inte har möjlighet till detta så har du nu rätt till att boka sjukresetaxi, trots att du inte uppfyller kraven för sjukresa under perioden 9/4-31/12 2020.
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sa-fungerar-varden/sjukresor-och-fardtjanst/sjukresor-i-vastra-gotaland

 

 Provtagning av pågående infektion av covid-19 eller antikroppstest

  • För prov av pågående infektion covid-19 måste du ha haft symtom i minst 24 timmar.
  • För antikroppstest ska du ha varit symtomfri i minst 3 veckor och vara 18 år eller äldre.
  • Provtagningen sker på Herrljungagatan 5, Knalleland i Borås. Följ orange skyltning.
  • Ta med legitimation.

Bokning görs via Borås jourcentrals e-tjänst eller ring till vårdcentralen.

Observera att Allékliniken Sleipner INTE meddelar provsvar från provtagningsenheten Knalleland.

Klicka på länken för att boka tid via Borås Jourcentrals e-tjänst:
https://e-tjanster.1177.se/mvk/login/login.xhtml

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allékliniken Sleipner är en vårdcentral i centrala Borås. Vi är ett privat alternativ till den offentligt drivna vården och mottagningen är en verksamhet inom Praktikertjänst AB. Vi finns i moderna lokaler mitt i centrala Borås i det så kallade "Sleipner-huset" på Allégatan 39. Redan när huset byggdes på 70-talet var det ämnat att bli ett "läkarhus" och idag finns det ett flertal vårdgivare som hyresgäster.

  • Från och med 2020 ska alla som är listade på en vårdcentral i Västra Götaland erbjudas fast läkarkontakt. Har du frågor om detta är du välkommen att kontaka oss.  
  • Använd gärna Praktikertjänst24, här kan ni beställa tid, av-/omboka tid , förnya recept med mera.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALL PROVTAGNING INKLUSIVE PK-PROVER MÅSTE TIDSBOKAS!
Du får inte uppvisa luftvägssymtom, förkylning, feber och/eller hosta.
Kontakta vårdcentralen telefonledes 033-724 64 00 eller via Praktikertjänst24 för tidsbokning.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIKTIG INFORMATION ANG. CORONA / COVID-19

Se denna video nedan för att inte belasta 1177 i onödan.

https://static.kitcdn.se/cws/2020/03/stanna-hemma-2020-03-10-12_52_44.mp4

Du skall inte komma till vårdcentralen oplanerat på grund av risk för smitta. Om du har luftvägssymtom såsom hosta, feber och andningssvårigheter, ring 113 13 eller kontakta vårdcentralen via telefon, Mina Vårdkontakter eller Praktikertjänst24.

Läs mer om Covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus

Om du har allmänna frågor om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313 som är öppet dygnet runt.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


INFORMATION ang. mässling

Om man får symtom på mässling bör man kontakta vården telefonvägen, via 1177 och eventuellt kontrollera så att man är immun mot sjukdomen. De som haft mässling, är födda före 1960 och efter 1982,är över 18 månader och följt det svenska vaccinationsprogrammet räknas som immuna.

Symtomen är feber, ögoninflammation, torrhosta och hudutslag som kommer 1-2 veckor efter att man utsatts för smitta. Om man misstänker mässling är det mycket viktigt att förvarna vårdcentralen eller akutmottagningen om att man har den misstanken och inte söka dit direkt.

Personer med misstänkt mässling ska inte sitta i väntrum och vara bland många människor.

Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns. Viruset utsöndras med andningsluften, till exempel när den som är sjuk hostar eller nyser, och sprids sedan vidare genom luften. Mottagliga personer smittas via slemhinnorna i luftvägarna eller ögonen.

Läs mer om mässling
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Massling/

Läs mer om vaccination mot mässling
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Vaccinationer/Vaccinationer/Vaccination-mot-massling/