Start

(Uppdaterad 2021-09-15)

VIKTIG INFORMATION!

Torsdag 16/9 och fredag 17/9 är vårdcentralen stängd p. g. a. personalutbildning.
Vid akut sjukdom dessa dagar får ni ta kontakt med Herkules vårdcentral 033-205770 alternativt ringa sjukvårdsupplysningen 1177.

Vänligen observera att ärenden som kommer in via Mitt PTJ efter klockan 17:00 15/9 besvaras måndagen 21/9.

 

 Utfärdande av tillfrisknandebevis 

 • Från den 12 augusti kan du som inte vaccinerats mot covid-19, men som tagit ett positivt covid-19-test inom Hälso- och sjukvården begära ut tillfrisknandebevis för resor.

 • Ett tillfrisknandebevis kan utfärdas tidigast 11 dagar efter positivt covid-19-test. Beviset får vara högst 180 dagar gammalt från dagen för det positiva testresultatet. Giltighetstiden är alltså högst sex månader från testresultatet.

 • För att få intyget krävs att ett positivt covid-19-test tagits av sjukvårdspersonal på Knallelandsmottagningen eller på din vårdcentral. Självtester eller egenprovtagningar är inte giltiga för att få ett bevis på tillfrisknande.

 • Du med positivt svar taget via din vårdcentral, kan ringa dem för att begära registrering.

 • Du med positivt svar taget via Knallelandsmottagningen kan ringa dit för att begära registrering av positivt provsvar. Måndag - fredag säkrast mellan kl. 10.00 - 12.00, telefon 0730-42 09 47.

För mer information, klicka här

__________________________________________________________________________

 

VACCINATION MOT COVID-19 

 • Vaccination av barn under 18 år

Ungdomar födda 2005 och tidigare, kommer också att erbjudas vaccination. Från och med den 11 augusti kan 16-17-åringar boka vaccinationstid. Ungdomen behöver inte ha fyllt 16 år innan vaccination.
Bokning sker med BankID. Saknas BankID går det att ringa vaccinatören för att boka tid, telefon 0721-049 153 Arenamottagningen.
Vårdnadshavare ger sitt godkännande till vaccination på en samtyckesblankett.
I regel kan ungdomar själva fatta beslut om vaccination. En undertecknad samtyckesblankett underlättar dock vaccinationsprocessen.
Samtyckesblankett hittar du här

 • Tänk på att antalet bokningsbara tider är begränsat, de lediga tiderna kan snabbt ta slut. Om du inte hittar någon ledig tid, återkom senare. Fler tider görs tillgängliga i takt med att vi får tillgång till mer vaccin.

 • För att du ska få ett gott skydd behöver du två doser vaccin med rätt intervall emellan. För Pfizer-BioNTechs och Modernas vaccin ska intervallet vara sju veckor. Du behöver själv planera så att du kan ta båda vaccindoserna hos samma vaccinatör. Om du vaccinerar dig med dos 1 hos oss kommer du även att få tid för dos 2. Dos 2 kan aldrig tidigareläggas utan kommer att ges vid ett senare tillfälle, då det alltid måste gå ett visst antal veckor mellan dos 1 och 2 för bästa skydd.

 • Kan du ej komma på angiven dag för dos 2 får du ta kontakt med din vårdcentral.

 • Du som är född 1981 och tidigare samt du som har LSS-insatser/ assistansersättning kan boka tid. Vi ber att du som har BankID bokar tid via vår e-tjänst på den här sidan, där vi lägger ut tider i mån av vaccintillgång.

Vi använder alla godkända vacciner som vi har tillgängliga.

 

Vaccinationen kommer ske vid Borås Arena - Arenamottagningen, (f.d Harald Nyborg) Ålgårdsvägen 14, Borås.

 

 

Vaccinering i fyra faser

Fas 1: Särskilda boenden/personer med hemtjänst. Hushållskontakter till dessa personer. Prioriterad vård- och omsorgspersonal
Fas 2: 65 år och äldre, de äldsta först. Vissa medicinska riskgrupper (dialys och transplanterade) samt hushållskontakter. Personer inom LSS/Assistansersättning samt deras personal. Hälso- och sjukvårdspersonal
Fas 3: 60-64 år med medicinsk riskökning, 18-59 år med medicinsk riskökning. Personer med svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder
Fas 4: Övriga 18-59 år.

Man ges ej möjlighet att välja vaccinationssort.
De som tackar nej till ett visst vaccin är inte garanterade vaccin i sin fas och har själv ett ansvar för att kontakta en vaccinatör när vaccination i fas 4 startar.

För mer information  Folkhälsomyndigheten.se

_________________________________________________________________________

Västra Götalandsregionen vaccinerar enligt den prioritering som är uppsatt från Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot covid-19 är gratis och ges i två doser med 4-12 veckors mellanrum beroende på vaccin.

Mer information på 1177.se  gällande vaccination mot covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning gällande vaccinering.

  

Provtagning covid-19

Provtagning av pågående infektion av covid-19 (PCR)  - använd e-tjänsten Boka tid direkt via Borås jourcentrals webbsida. Provtagningen sker på Herrljungagatan 5, Knalleland. Följ orange skyltning. Ta med legitimation.

För prov av pågående infektion (PCR) måste du ha haft symptom i minst 24 timmar. Vi testar vuxna och barn från och med förskoleklass.

Observera att Allékliniken Sleipner INTE meddelar provsvar från provtagningsenheten Knalleland.

Klicka på länken för att boka tid via Borås Jourcentrals e-tjänst: https://e-tjanster.1177.se/mvk/login/login.xhtml

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allékliniken Sleipner är en vårdcentral i centrala Borås. Vi är ett privat alternativ till den offentligt drivna vården och mottagningen är en verksamhet inom Praktikertjänst AB. Vi finns i moderna lokaler mitt i centrala Borås i det så kallade "Sleipner-huset" på Allégatan 39. Redan när huset byggdes på 70-talet var det ämnat att bli ett "läkarhus" och idag finns det ett flertal vårdgivare som hyresgäster.

 • Från och med 2020 ska alla som är listade på en vårdcentral i Västra Götaland erbjudas fast läkarkontakt. Har du frågor om detta är du välkommen att kontaka oss.  
 • Använd gärna Mitt PTJ, här kan ni beställa tid, av-/omboka tid , förnya recept med mera.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


VIKTIG INFORMATION ANG. CORONA / COVID-19

Se denna video nedan för att inte belasta 1177 i onödan.

https://static.kitcdn.se/cws/2020/03/stanna-hemma-2020-03-10-12_52_44.mp4

Du skall inte komma till vårdcentralen oplanerat på grund av risk för smitta. Om du har luftvägssymtom såsom hosta, feber och andningssvårigheter, ring 113 13 eller kontakta vårdcentralen via telefon, Mina Vårdkontakter eller Mitt PTJ.

Läs mer om Covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus

Om du har allmänna frågor om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313 som är öppet dygnet runt.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


INFORMATION ang. mässling

Om man får symtom på mässling bör man kontakta vården telefonvägen, via 1177 och eventuellt kontrollera så att man är immun mot sjukdomen. De som haft mässling, är födda före 1960 och efter 1982,är över 18 månader och följt det svenska vaccinationsprogrammet räknas som immuna.

Symtomen är feber, ögoninflammation, torrhosta och hudutslag som kommer 1-2 veckor efter att man utsatts för smitta. Om man misstänker mässling är det mycket viktigt att förvarna vårdcentralen eller akutmottagningen om att man har den misstanken och inte söka dit direkt.

Personer med misstänkt mässling ska inte sitta i väntrum och vara bland många människor.

Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns. Viruset utsöndras med andningsluften, till exempel när den som är sjuk hostar eller nyser, och sprids sedan vidare genom luften. Mottagliga personer smittas via slemhinnorna i luftvägarna eller ögonen.

Läs mer om mässling
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Massling/

Läs mer om vaccination mot mässling
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Vaccinationer/Vaccinationer/Vaccination-mot-massling/