Specialistvård för dig

Högkvalitativ sjukvård

Vi på Bollnäs Hälsocentral erbjuder dig och hela din familj sjukvård av genomgående hög kvalitet, personligt engagemang och god service. Vi erbjuder ett stort utbud av läkarvård, rehabilitering och specialiserad vård.

För att skydda våra äldre samt övriga riskgrupper behöver du boka ditt besök till hälsocentralen. Detta gäller både mottagningsbesök samt kontroller så som provtagning och blodtrycksuppföljningar.

Tidsbokning sker via 0278-62 22 00.

Tillsammans genom pandemin


Tillsammans genom pandemin

Under ett år har Praktikertjänst filmat, intervjuat och dokumenterat arbetet under pandemin ute på mottagningarna och kontoret. Syftet med filmen är att lyfta medarbetarnas insatser och skildra en annorlunda vardag. Filmen tar avstamp i april 2020 och visar händelseförloppet fram till inledningen av vaccinationsprogrammet våren 2021.

Mer om dokumentären