Diabetes

Här på diabetesmottagningen hjälper vi dig med rådgivning om hur läkemedel verkar och hur mediciner ska tas, råd om kost och dryck samt motionens betydelse vid diabetes.

Diabetesvård

Vi informerar om mål, behandling samt den inverkan tobak och alkohol har på diabetes. Vi håller även regelbundna grupputbildningar för dig med diabetes. 

Vi genomför provtagning samt skriver ut hjälpmedel och inspekterar fötter. Vi bedriver fortlöpande undervisning för patienter och anhöriga. Ofta handlar det om att du som patient behöver göra en del livsstilsförändringar i samverkan med oss.

Ju mer du som patient kan om diabetessjukdomen desto bättre förutsättningar får du för en framgångsrik behandling.

Fotvård

Som diabetiker är det viktigt att du får fötterna kontrollerade av en fotterapeut. Vår fotterapeut hjälper dig med rådgivning och behandling vid fotproblem.