Barnavårdscentral

Vår BVC-sköterska följer ditt barns utveckling från födsel till skolstart. Hörsel, syn, tal, tänder; hela den fysiska och psykiska utvecklingen följs upp. Barnen vaccineras mot en rad sjukdomar och erbjuds regelbundna läkarundersökningar. Vi finns på Gärdet i Bollnäs.

Du hittar mer information på familjecentrums hemsida.