Psykosociala teamet

Känner du dig stressad, orolig eller nedstämd? Har du svårt att sova? Har det hänt något i din närmaste omgivning som påverkar ditt psykiska mående? Kanske vill du bara fråga om något som rör din psykiska hälsa? Hos oss kan du få hjälp av kurator och psykoterapeut för enskilda samtal, rådgivning och kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vi erbjuder:

 • Rådgivning
  En kortare insats med ett specifikt fokus.

 • Enskilda samtal
  Genomförs i stödjande eller behandlande syfte utifrån ett psykodynamiskt eller kognitivt perspektiv.

 • Sömnskola
  Ibland sker behandlingen individuellt och ibland i grupp, beroende på behov och efterfrågan.

 • KBT på internet
  För ångest, depression, stress, självkänsla eller sömnbesvär.

Innan du påbörjar en behandling träffar du någon i teamet för en bedömning som innehåller en intervju samt att du får svara på några frågor skriftligt. Därefter kommer vi tillsammans fram till vilken insats som passar dig bäst. Behandlingen är begränsad till en kortare tid. Har du andra behov finns det alternativ som vi kan slussa dig vidare till.