Psykosociala teamet

Känner du dig stressad, orolig eller nedstämd? Har du svårt att sova? Har det hänt något i din närmaste omgivning som påverkar ditt psykiska mående? Kanske vill du bara fråga om något som rör din psykiska hälsa? Då är du välkommen till oss på psykosociala teamet

Vi erbjuder:


Samtal Ett begränsat antal samtal med tydligt syfte, de kan innehålla rådgivning, stöd eller behandling. 

Sömnskola Ibland sker behandlingen individuellt och ibland i grupp, beroende på behov och efterfrågan.

KBT på internet För ångest, depression, stress, självkänsla eller sömnbesvär.

Innan du påbörjar en behandling träffar du någon i teamet för en halvtimmes bedömning.Därefter kommer vi tillsammans fram till vilken insats som passar dig bäst. Behandlingen är begränsad till en kortare tid. Har du andra behov finns det alternativ som vi kan slussa dig vidare till.

 

Det är även bra om du börjar med att se dessa filmer med information och råd om vad du själv kan göra.

 

Psykisk ohälsa och sömn - Youtube

Psykisk ohälsa och stress - Youtube

Psykisk ohälsa och depression - Youtube

Psykisk ohälsa och ångest - YouTube