Arbetsterapeut

Våra arbetsterapeuter hjälper dig med bedömning av ditt behov av hjälpmedel samt utprovning av dessa. Vissa hjälpmedel har egenansvar. Du kan få hjälp med utprovning av hjälpmedel innan du själv köper dem i hjälpmedelsbutiken. Ingen remiss behövs.

Bostadsanpassning

Det kan bli aktuellt med anpassning av din bostad om du till exempel har fått sämre rörelseförmåga och måste använda hjälpmedel. En bostadsanpassning ska leda till ökad självständighet. Ingen remiss behövs.

›  På denna länk kan du ansöka om bostatsanpassning i Bollnäs kommun

Handskador

För enklare handskador kan du antingen själv kontakta vår arbetsterapeut eller komma via remiss från din läkare.