Information gällande telefontillgänglighet

Vi har under en period haft ovanligt stor personalomsättning bland hälsocentralens sjuksköterskor. Det har tyvärr inneburit att vi under en tid haft sämre telefontillgänglighet än vad vi önskar.