Mottagningar

 • Distriktsläkarmottagning
 • Distriktssköterskemottagning
 • Barnavårdscentral
 • Diabetesmottagning
 • Astma/KOL-mottagning
 • Vaccinationsmottagning
 • Provtagning/Laboratoriet/Werlabs
 • Rehab
 • Rehabkoordinator
 • Samtalsterapi/stresshantering
 • Dietist