Välkommen!

Välkommen!

Vi är flera specialister i allmänmedicin som har många års erfarenhet av sjukvård. Till mottagningen har vi handplockat ett team av sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare. Vi ser fram mot att få erbjuda dig hälso- och sjukvård med hög kvalitet under förtroendefulla former. 

Mitt PTJ

Använd gärna vår digitala tjänst Mitt PTJ. Där kan du beställa tid, av-/omboka tid, förnya recept med mera. Via Mitt PTJ slipper du dessutom stå i telefonkö och har möjlighet att snabbare få hjälp.

Utfyllnad

Covid-19

Covid-19

Covid-19 fortsätter att spridas. Om du rekommenderas att vaccinera dig är det viktigt att ta alla doser. Då får du ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuk eller att dö i covid-19.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande vaccinering mot covid-19 våren 2024 från 1 mars gäller för alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser

  • Personer som är 80 år och äldre rekommenderas en dos under våren 2024.
  • Personer som är 65-79 år och har dagliga omsorgsinsatser från till exempel hemtjänst, SÄBO/korttidsboende eller motsvarande rekommenderas en dos under våren 2024.

En person som vaccinerade sig i höstas och dessutom har haft bekräftad covid-19 efter 1 oktober har ett gott skydd även under våren och sommaren 2024. En ny vaccindos under våren behövs inte, utan nästa dos kan tas till hösten.

Personer mellan 65-79 år utan dagliga omsorgsinsatser och övriga medicinska riskgrupper rekommenderas att vaccinera sig en gång om året, inför höst- och vintersäsongen. De behöver därmed inte vaccineras mot covid-19 under våren 2024. 

Det finns nu bokningsbara tider för er som rekommenderas en vårdos. 

Vaccination kommer att ske under mars och april och vi fyller på med nya tider kontinuerligt. 

Ni är välkomna att boka tider via Herkules vårdcentrals webbtidbokning på 1177.se, välj Boka tid. Saknar du bank-ID ring 0724-518615 för tidsbokning, du når oss säkrast mellan klockan 8-9, måndag - fredag.

Vi fortsätter vårt gemensamma samarbete med Brämhult vårdcentral och Allékliniken Sleipner. 

Mer om covid-19

Bild Covid-19-virus

Utfyllnad

Person som håller på med mobilen

Sociala medier

 

Följ oss på sociala medier!

AdobeStock_288860366_Editorial_Use_Only (2).jpeg               AdobeStock_300245953_Editorial_Use_Only.jpeg
Herkules BVC               Hekules BVC
AdobeStock_288860366_Editorial_Use_Only (2).jpeg               AdobeStock_300245953_Editorial_Use_Only.jpeg
Herkules VCT               Herkules VCT

Utfyllnad

Tillsammans genom pandemin


Tillsammans genom pandemin

Under ett år har Praktikertjänst filmat, intervjuat och dokumenterat arbetet under pandemin ute på mottagningarna och kontoret. Syftet med filmen är att lyfta medarbetarnas insatser och skildra en annorlunda vardag. Filmen tar avstamp i april 2020 och visar händelseförloppet fram till inledningen av vaccinationsprogrammet våren 2021.

Mer om dokumentären