Provtagningen

Vi är en Drop-in mottagning för provtagning. Detta innebär att väntetid kan förekomma vid hög arbetsbelastning. Vi tar i första hand emot patienter som är listade på Herkules.

Inför besöket

Inför blodprovstagning, rekommenderas cirka 15 min sittande vila för bästa provresultat.

Vad kostar det?

  • Provtagning inför ett läkarbesök kostar 50 kr.
  • Om kompletterande provtagningen ordineras via brev eller telefon är kostnaden 50 kr.
  • Om du blivit ordinerad provtagning från utomstående sjukhus/mottagning är kostnaden 50 kr. 

Föreskrifter provtagning

Fastande provtagning
Ingen mat, dryck eller nikotin efter kl 22:00 kvällen innan provtagning.

Rektoskopi (ändtarmsundersökning)
För att denna undersökning skall kunna utföras fordras att tarmen är tom. Cirka 2 timmar före undersökningen ska du därför tömma tarmen. Till detta behöver du 2 stycken Microlax. Tag 1 Microlax åt gången och invänta tarmtömningen, som kommer nästan direkt. Microlax finns att köpa på apoteket.