Vaccinationsmottagning

För dig som är listad hos oss går det bra att boka tid för vaccination mot  pneumokocker. Du kan även boka tid för TBE-vaccination och du behöver ej vara listad på vår vårdcentral. 

Tider finns att boka via 1177.se alternativt ring 0724-518615 för tidsbokning av vaccination, du når oss säkrast måndag – fredag 08.00-09.00, du kan även använda vår digitala tjänst Mitt PTJ.

Ska du resa utomlands?

Reser du utomlands och kanske till tropiska områden behövs en särskild bedömning som omfattar resmål, vistelsetid, aktuellt hälsotillstånd och tidigare vaccinationer.

Pneumokocker

Pneumokocker är en vanlig orsak till infektioner med bakterier. Genom att vaccinera dig kan du minska risken för att få en allvarlig infektion.

Du som är 75+ eller tillhör en riskgrupp kan boka en tid för vaccination mot pneumokocker enligt ovan. 

TBE

TBE är ett virus som sprids via fästingar och kan orsaka hjärninflammation. Rekommenderas till dig som bor och vistas i områden med smittrisk.

  • För dig som är under 50 år - Dos 1, Dos 2 ges efter 1-3 månader, Dos 3 efter 5-12 månader, Dos 4 efter 3 år och därefter påfyllnad vart femte år.
  • För dig som fyllt 50 år - Dos 1, Dos 2 ges efter 1-2 månader, Dos 3 efter 2-3 månader, Dos 4 efter 5-12 månader, Dos 5 efter 3 år och därefter påfyllnad vart femte år.
  • Dosintervall räknas efter senast tagna dosen. 
  • OBS! Ange gärna vilken dos du önskar vid bokning. 

Länkar

Länkar för er att läsa mer och få ytterligare information: