Herkules BVC Barnavårdscentral

Herkules barnavårdscentral, BVC, har ett fantastiskt samarbete med Familjecentralen Centrum och vi finns till för dig som är blivande förälder eller har barn mellan 0 och tills dess att ditt barn börjat förskoleklass

Barnavårdscentralens, BVC, uppgift är att tillsammans med föräldrarna arbeta för att barnen får den hälsovård de behöver för att växa, utvecklas och må bra.

Vi arbetar förebyggande och kan tidigt upptäcka problem i utveckling, tillväxt, beteende samt sjukdomar. På barnavårdscentralen kan man ta upp frågor som rör amning, mat, barnets sömn, gränssättning, vad man gör om barnet skadar sig eller blir sjukt osv. Vi arbetar enligt det svenska barnhälsovårdsprogrammet.

I våra verksamhet erbjuder vi även barnmorskemottagning, socialrådgivning, bibliotek och öppen förskola.

Familjecentralen Centrum

Här kan du enkelt komma i kontakt med barnmorska, bibliotekarie, BHV-sköterska, förskollärare, logoped och socionom. Vi som arbetar här har ett nära samarbete och arbetar tvärprofessionellt. Vi finns på plats i den öppna verksamheten i anslutning till Öppna förskolan om du har frågor. 

 ›  Mer information om Familjecentralen Centrum

Resa utomlands med små barn?

Nu rekommenderas vaccin mot mässlingen från 6 månaders ålder vid resor

Flera länder i Europa varnar för pågående utbrott med mässlingen enligt Folkhälsomyndighetern. Det som smittas kan bli allvarligt sjuk. Därför är det viktigt med vaccinationsskydd mot mässling vid resor utanför Sverige. 

Samtliga barn erbjuds vaccinet vid 18 månaders ålder och i årskurs 1 eller 2. Vid utlandsresa kan vaccinet ges från 9 månader och i särskilda fall från 6 månader. Kontakta BVC så hjälper vi er som ska resa. 

Mer att läsa om mässling finns på 1177.se

RS-virus hos barn 

Vinterns smittor står för dörren - Undvik folksamlingar med spädbarn, gå tillbaka till rutinen att tvätta och sprita händerna, läs på 1177.se  och ta kontakt med vården om ditt barn är under tre månader och har feber. 

Mer information om RS-virus finner du under Tips och råd för dig som förälder. 

Vaccination mot kikhosta för gravida

 Vaccination mot kikhosta är kostnadsfritt för gravida i Västra Götaland. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot kikhosta för gravida från gravidvecka 16. Syftet med vaccinationen är att skydda de allra yngsta spädbarnen mot svår sjukdom i kikhosta. För att skyddet skall överföras till barnet bör vaccinationen ske minst två veckor före beräknat förlossningsdatum, men med fördel tidigare för att vaccinationen ska hinna ge skydd om barnet föds för tidigt. 

Du kan själv boka, av- och omboka tid för kikhostevaccination via vår webbtidbok på 1177.se alternativt kontakta oss på telefon 033-175290, 175291 eller 175292 Herkules BVC. Vaccinationen sker på Herkules BVC/Familjecentral, Stora Kyrkogatan 4, Borås. Sitt ned i väntrummet. 

Lista ditt barn hos oss

Kom in till oss på barnavårdscentralen och fyll i en vårdvalsblankett så är ditt barn listad på Herkules vårdcentral och barnavårdscentral  inom 24 timmar

Om du har e-legitimation kan du agera ombud för ditt barn och genomföra listningen direkt på 1177.se.

I och med att du listar ditt barn hos oss, avlistas barnet automatiskt från eventuell annan vårdcentral. Vi är en del av del av Praktikertjänst AB vilket borgar för hög kvalitet och trygghet för dig som patient.

Vårdval Västra Götaland
Vårdval Västra Götaland infördes 1 oktober 2009 och innebär att du själv bland annat kan välja vårdcentral och barnavårdscentral. Syftet med Vårdval Västra Götaland är att göra det enklare för invånarna att aktivt välja vårdgivare eller mottagning. Tanken är att tillgängligheten ska förbättras genom fri etablering och en större mångfald av vårdgivare och därmed kortare väntetider.