Herkules BVC Barnavårdscentral

Herkules barnavårdscentral, BVC, har ett fantastiskt samarbete med Familjecentralen Centrum och vi finns till för dig som är blivande förälder eller har barn mellan 0 och tills dess att ditt barn börjat förskoleklassen.

Barnavårdscentralens, BVC, uppgift är att tillsammans med föräldrarna arbeta för att barnen får den hälsovård de behöver för att växa, utvecklas och må bra.

Vi arbetar förebyggande och kan tidigt upptäcka problem i utveckling, tillväxt, beteende samt sjukdomar. På barnavårdscentralen kan man ta upp frågor som rör amning, mat, barnets sömn, gränssättning, vad man gör om barnet skadar sig eller blir sjukt osv. Vi arbetar enligt det svenska barnhälsovårdsprogrammet.

I våra verksamhet erbjuder vi även barnmorskemottagning, socialrådgivning, bibliotek och öppen förskola.

Familjecentralen Centrum

Här kan du enkelt komma i kontakt med barnmorska, bibliotekarie, BHV-sköterska, förskollärare, logoped och socionom. Vi som arbetar här har ett nära samarbete och arbetar tvärprofessionellt. Vi finns på plats i den öppna verksamheten i anslutning till Öppna förskolan om du har frågor. 

 ›  Mer information om Familjecentralen Centrum

 

Lista ditt barn hos oss

Kom in till oss på barnavårdscentralen och fyll i en vårdvalsblankett så är ditt barn listad på Herkules vårdcentral och barnavårdscentral  inom 24 timmar

Om du har e-legitimation kan du agera ombud för ditt barn och genomföra listningen direkt på 1177.se.

I och med att du listar ditt barn hos oss, avlistas barnet automatiskt från eventuell annan vårdcentral. Vi är en del av del av Praktikertjänst AB vilket borgar för hög kvalitet och trygghet för dig som patient.

Vårdval Västra Götaland
Vårdval Västra Götaland infördes 1 oktober 2009 och innebär att du själv bland annat kan välja vårdcentral och barnavårdscentral. Syftet med Vårdval Västra Götaland är att göra det enklare för invånarna att aktivt välja vårdgivare eller mottagning. Tanken är att tillgängligheten ska förbättras genom fri etablering och en större mångfald av vårdgivare och därmed kortare väntetider.