Diabetesmottagning

Du som har diabetes vet säkert att det är du själv som utgör de viktigaste delarna av behandlingen. Vi vill erbjuda dig den hjälp och stöd från sjukvården som du behöver för att leva med din diabetes på bästa sätt.

Du som har diabetes erbjuds besök hos läkare 1 gång per år för kontroll, kroppsundersökning och provtagning. Läkarbesöket varvas med besök hos distriktssköterska med specialistutbildning inom diabetes, normalt 1 sjuksköterskebesök per år. Här samtalar vi om bra livsstil vid diabetes, tar prover och får recept på nödvändiga behandlingshjälpmedel. Målet är att hela tiden föra en dialog om hur du kan må bra och få en bra kontroll på ditt blodsocker. Du skall känna till ditt eget långtidssocker (HbA1c) och ditt personliga måltal för HbA1c.

Till sjuksköterskebesöket blir du kallad och för läkarbesöket ansvarar du själv för att boka tid för årskontroll. 

Diabetesvården i Sverige kvalitetssäkras genom Nationella diabetesregistret NDR. Vi skickar regelbundet in data med avseende på våra registrerade diabetiker. Data skickas i elektronisk form på så sätt att enbart behörig personal får tillträde.

Vi som jobbar här

Kristina Jensen, Ulrika Axelsson och Johanna Perlerot är sjuksköterska/ distriktssköterska med många års erfarenhet från sjukvården. De ansvarar för diabetesmottagningen på Herkules vårdcentral.