Pneumokockvaccination

Pneumokockvaccination för dig över 75 år. Vaccination mot pneumokocker gäller enbart för patienter listade på Herkules vårdcentral.