Tips och råd för dig som förälder

Att bli förälder tillhör livets stora händelse. En ny människa har kommit till världen. Som förälder har man många undringar och frågor kring barnets utveckling, sömn, mat, sjukdomar och mycket mer. Här har vi försökt samla information och vägledning på ett ställe och enkelt att länka sig vidare.

Sjukdomar hos barn

sjukt barn.jpg

Sjuk och ledsen

Som förälder kan man önska att barnet alltid får vara friskt och kunna leka men om något symtom på sjukdom eller något annat problem dyker upp är det lätt att bli orolig. 

Läs om vanliga besvär och sjukdomar, vad du kan göra själv och när du behöver söka vård.

Tips och råd för Vanliga besvär och barns sjukdomar finns på 1177.se

Skydda ditt barn mot RS-virus

Skydda ditt barn mot RS-virus

Infektion med RS-virus kan ge svår sjukdom, framför allt hos spädbarn under sex månaders ålder. Barn som går i förskolan riskerar smittas av RS-virus där, och tar då med sig smittan hem. Små barn riskerar också att smittas på kalas och fester av dem som vill klappa och krama barnet.

Hur kan jag minska risken för att barnet smittas:

  • Träffa bara personer som är friska.
  • Undvik sammanhang där du och ditt spädbarn möter många människor.
  • Har du ett nyfött barn hemma, håll om möjligt större barn hemma från förskolan för att undvika att dra hem smittor
  • Hosta och nys i armvecket eller i pappersnäsduk.
  • Amning minskar risken för luftvägsinfektioner. 
  • Ge barnet en rökfri miljö. 
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller använd handdesinfektion.

Om ditt barn blir förkylt och får svårt att äta eller verkar ha jobbigt att andas, kontakta sjukvården via 1177.se. Läs mer på 1177.se

Du kan alltid ringa 1177 som är bemannat dygnet runt. Om ditt barn är under 3 månader och får feber, ta kontakt med vården direkt. 

Behöver du söka vård och det inte är akut, vänd dig i första hand till din vårdcentral.

 

 

Amning

amning.jpg

Amning och flaskmatning

Att amma är ett vanligt sätt att mata sitt nyfödda barn. Amning kan bidra till en känslofull relation mellan mamma och barnet och erbjuda en särskild närhet. Ibland känns det lite ovant och osäkert att amma i början, men det finns stöd och hjälp att få. Om amning inte fungerar kan flaskmatning vara en fin upplevelse för både barnet och föräldern. Varje förälder och barn finner sitt sätt att kommunicera värme och kärlek till varandra. Ur ett barns perspektiv är det viktigt att maten är njutbar och ges och tas emot med glädje. 

Tips och råd gällande Amning och flaskmatning finns på 1177.se

Barn sömn

sovande bebis.jpg

Barns sömn

Människan är en typisk dagvarelse. Hon är vaken på dagarna och sover på nätterna. Vår dygnsrytm styrs av växlingen ljus-mörker. Nyfödda barn sover flera pass under hela dygnet. Det sker sedan en successiv utveckling mot längre sammanhängande stunder av sömn eller vakenhet. Somliga barn vaknar tidigt på morgonen och vill upp, andra sover gärna längre fram på morgonen. 

Tips och råd gällande Barns sömn finns på 1177.se 

Barnets utveckling

Barns utveckling.jpg

Barnets utveckling

För att växa, utvecklas och må bra behöver alla barn nära relationer med vuxna som ger skydd, omsorg och stöd när det behövs och som utmanar och stimulerar lagom mycket när det behövs. 

Läs om hur barnet utvecklas, från 0 till 18 år. Få info om vad barn förstår i olika åldrar och vad som är bra för utvecklingen.

Tips och råd gällande Barnets utveckling finns på 1177.se

Barnsäkerhet

Barnsäkehet.jpg

Barnsäkerhet

Barn är naturligt nyfikna och behöver få leka, klättra, hoppa, utforska sina gränser och ifrågasätta. Även om varje barn är unikt och utveckling ser hela livet så följer den ett visst mönster, vilket gör att vi vuxna ändå kan vara förberedda och vara "steget före".

Du behöver se till att det är säkert och att hen undviker olyckor. Via 1177. se kan du få bland annat tips om vad du kan göra hemma, när barnet cyklar eller leker utomhus.

Barnsäkerhet 1177.se

Vaccinationsprogram

Vaccinationsprogram

Vaccinationer skyddar mot sjukdomar som kan ge allvarliga skador eller vara livshotande. Genom att vara vaccinerad får barnet ett bra skydd mot smittsamma sjukdomar. Från folkhälsosynpukt är det viktigt att att så många barn som möjligt blir vaccinerade. 

Alla barn i Sverige erbjuds och rekommenderas vaccination mot tolv sjukdomar. Barn vaccineras för att få ett bra skydd mot allvarliga sjukdomar.

Mer information kring vilka vaccinationer som ges finns på 1177.se

Matkassen

mariana... 640x420.jpg

Matkassen

Matkassen - bra mat för hälsa, miljö och plånbok 

Nya Matkassen ska inspirera fler till hälsosamma matvanor. Nu har innehåll och målgrupper breddats för att inspirera fler till hälsosamma matvanor genom hela livet.

Här hittar du recept på snabblagade och näringsrika rätter som är bra för hälsa, miljö och plånbok. Recepten är framtagna för att passa hela familjen, oavsett ålder.

Matkassen bygger på ett koncept med färdiga veckomenyer och inköpslistor. Utöver dessa finns inspiration och bra förslag i olika teman så som barnmat för de minsta, utflyktsmat, kalasmat, frukost, mellanmål etc.