Hemsjukvård                        Kvarnholmens Vårdcentral Nacka

 

Vad innebär hemsjukvård?

Vårdinsatser och behandling i hemmet utifrån Dina behov:

  • Medicinsk behandling som att ge insulin eller vaccin
  • Hjälp att ta mediciner
  • Dosettdelning eller utlämning av ApoDos
  • Provtagning
  • Såromläggning
  • Skötsel av kateter eller infarter
  • Utprovning av stödstrumpor och inkontinensskydd

Hemsjukvården har ett nära samarbete med hemtjänsten för att Din vård, dygnet runt, ska bli så trygg och säker som möjligt.

 

Vem kan få hemsjukvård?

Om Du inte kan ta dig till vårdcentralen själv på grund av medicinska skäl eller funktionshinder samt behöver regelbunden vård. Vilka insatser av hemsjukvård som behövs bedöms sedan av distriktssköterska i samråd med Dig och din läkare.

 

Valfrihet inom hemsjukvård?

Innebär att Du kan fritt välja vem som ska utföra sjukvården hemma hos Dig. Info om "Lag om valfrihetssystem" finns på SKLs hemsida.

 

Vad är avancerad hemsjukvård (ASIH)?

Om Du är svårt sjuk eller har en sjukdom som Du inte kommer kunna bli frisk från och hellre vill vårdas i hemmet än på sjukhus. Då kan Du få hjälp via ASIH och med specialiserad palliativ vård. Denna verksamhet bedrivs ej av oss på Kvarnholmens vårdcentral.

 

Vad kostar det?

Hemsjukvården är kostnadsfri för Dig som är inskriven. I övrigt gäller de vanliga patientavgifterna.