Vår verksamhet

Neptunuskliniken... för hälsans skull

Neptunuskliniken är en Praktikertjänstansluten vårdcentral inom ramen för Vårdval Halland. Vår målsättning är att erbjuda dig och din familj lättillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet.

Under rubrikerna kan du läsa mer om vår verksamhet:

Astma/KOL-mottagning

BVC

Diabetesmottagning

Distriktssköterskemottagning

Hälsoundersökning

Sjukgymnastik

Psykolog

Provtagning/Labb

Rehab-team

Förnya recept - läkemedelspolicy