Astma/KOL-mottagning

Hos vår astmasköterska Lena Lagerstedt kan du få hjälp med rådgivning och uppföljning av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Du kan även få hjälp med rökavvänjning.

För kontakt ring  0340-16016

Du kan även kontakta astmasköterskan via nätet genom att logga in på  www.1177.se


Läs mer på www.1177.se om:


Lena Lagerstedt
Astma/KOL-sköterska