Rehabiliteringsteam

Neptunusklinikens rehabiliteringsteam består av läkare, arbetsterapeut, psykolog och rehabiliteringskoordinator.

Vår rehabiliteringskoordinator Gerd Larsson arbetar med att stödja patienter i frågor gällande sjukskrivning och rehabiliteringsinsatser. Rehabkoordinatorn samarbetar även med Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen.

För kontakt ring: 0340-16016


Gerd Larsson
Rehabiliteringskoordinator