Provtagning/Labb

Numera har vi tidbokning till laboratoriet

Vi har tyvärr inte längre möjlighet att ta emot drop-in utan all provtagning skall tidsbokas:

Boka din provtagningstid via 1177 »


I de fall både blodprover samt EKG och/eller blodtryck skall tas vill vi att du bokar tid till sjuksköterskan via telefon 0340-160 16.

Om du har fått remiss för provtagning från en annan vårdenhet, t ex inför ett läkarbesök eller en operation, kan proverna tas antingen hos oss eller på  sjukhusens laboratorier.

Ta med legitimation till provtagningen.