Odenplans logopedmottagning

Vi tar emot barn och vuxna som behöver utreda och/eller behandla tal- och språksvårigheter, röstsvårigheter eller misstänkta läs- och skrivsvårigheter.
Våra logopeder