Odenplans logopedmottagning

Vi tar emot barn och vuxna som behöver utreda och behandla tal- och språksvårigheter, läs- och skrivsvårigheter, barn med selektiv ätovilja samt barn med selektiv mutism.


Vi tar för närvarande inte emot barn eller vuxna med stamning. 

I Stockholms län krävs remiss för logopedbesök. Remissen kan skrivas av BVC, husläkare, psykolog, specialistläkare, skolhälsovården eller sjuksköterskor vid särskilda boenden.

Remissen skickas elektroniskt, via journalsystemet Take Care, eller per post till:

Odenplans Logopedmottagning
Läkarhuset Odenplan, plan 6
Odengatan 69
113 22 Stockholm

Våra logopeder