Väntetider

Här kan du se våra väntetider. Vi försöker uppdatera dem varje vecka. 

Läs- och skrivutredning/dyslexi: 12 veckor.
Barn (språk, uttal, selektiv ätovilja, selektiv mutism): 6 månader.

Om du är missnöjd med väntetiderna för logopedi så går det bra att påverka våra politiker genom att mejla Desirée Petréus om det. 

Här kan du få information om det finns logopedmottagningar med kortare väntetid.