Kontakta oss

Vill du boka om eller boka av din tid? Kontakta din logoped. Om personen inte svarar, lämna ett meddelande. Ditt besök räknas då som avbokat. Förseningsavgift gäller om meddelandet lämnats senare än 24 timmar före besöket.  

Linnea Varger, verksamhetschef
Arbetsområde: tal- och språksvårigheter, vuxen stamning, selektivt ätande, selektiv mutism
Behandlingsspråk: svenska, engelska, italienska
072 223 82 63
  
Malin Karner
Arbetsområde: utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
073 520 21 77

Johanna Lord
Arbetsområde: tal- och språksvårigheter
08-587 101 36

Kajsa Rudenfors
Arbetsområde: utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, hjälpmedelsutprovningar
070 998 23 83

Julia Borg
Arbetsområde: utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
073 560 30 77
 
Tove Fagius
Arbetsområde: utredning av läs- och skrivsvårigheter, LKG
076 319 48 82

Eleonore Hjelm, biträdande verksamhetschef
Arbetsområde: tal- och språksvårigheter, barnstamning
08-400 255 71
 
Karin Grandin (föräldraledig)
Arbetsområde: tal- och språksvårigheter, hjälpmedelsutprovningar
 
Linn Mosten (sjukskriven)
Arbetsområde: tal- och språksvårigheter.