För våra remittenter

I Stockholms län krävs remiss för logopedbesök. Remissen kan skrivas av BVC, husläkare, psykolog, specialistläkare eller skolhälsovården. Remissen skickas till:

Odenplans Logopedmottagning, Odengatan 69, 113 22 Stockholm.

För vuxna är patientavgiften hundra kronor per logopedbesök. Barn och ungdomar under 18 år går gratis.