Åldersförändringar i gula fläcken

Makuladegeneration

Åldersförändringar i gula fläcken är en ögonsjukdom som drabbar gula fläcken, det område mitt i ögats näthinna som svarar för det skarpa seendet, och långsamt påverkar synen. Sjukdomen kan komma smygande eller plötsligt. När du blir äldre kan gula fläcken förändras, vilket kan leda till att det kan bli svårt att läsa, skriva och se skarpt på nära håll.Åldersförändringar i gula fläcken är en sjukdom som drabbar var tionde person mellan 65 och 75 års ålder och var femte person över 75 år. Ett fåtal personer får åldersförändringar i gula fläcken redan i medelåldern.

Torra förändringar i gula fläcken

Den torra formen är vanligast och utgör 80 procent av fallen. De torra förändringarna kommer långsamt och bryter gradvis ner syncellerna i gula fläcken.

Våta förändringar i gula fläcken

Den våta formen är betydligt ovanligare och kan dyka upp från en dag till en annan. Vid våta förändringar bildas det nya blodkärl bakom näthinnan som läcker blod och vätska in under den gula fläcken. Detta skadar gula fläcken och gör att syncellernas funktion försämras.

Förebyggande åtgärder

Internationella studier har visat att genom att äta mycket frukt och grönt samt undvika att röka kan risken för att få sjukdomen minska.

Vi har den modernaste utrustningen för diagnosticering av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad OCT (OpticalCoherenceTomography), som möjliggör en noggrann scanning av alla lager i gula fläcken.