Ögonbottenundersökning vid diabetes

Om man har diabetes kan man få påverkan på näthinnans kärl, så kallad diabetesretinopati. Till en början är förändringarna helt symptomfria. Om förändringarna i näthinnan inte upptäcks i tid kan de på sikt leda till försämrad syn och i vissa fall blindhet.Det är därför viktigt att du som har diabetes undersöker näthinnan regelbundet genom ögonbottenfotografering.

Behandling

Ögonbottenförändringar behandlas med laser. Sedan denna behandling infördes i mitten på 70-talet har antalet fall av svår synnedsättning och blindhet på grund av diabetes mer än halverats i Sverige. Våra läkare är särskild inriktade på undersökningar och laserbehandligar vid diabetesretinopati.