Ögonlocksoperationer

Vi utför ögonlocksoperationer på både kosmetiska och medicinska indikationer. Operationer på medicinsk indikation, det vill säga operationer som förbättrar synförmågan ingår i regionens taxa. Operationer genomförs av ögonplastikkirurger med lång erfarenhet (ögonspecialister med vidareutbildning inom ögonplastikkirurgi). Kostnader för kosmetiska operationer meddelas till patienten vid bedömningstillfället. För mer information vänligen se prislistan.

Prislista för kosmetiska ögonplastikoperationer

Slutliga priser meddelas till patienten under konsultationstillfället. 

  • Övre ögonlock (hudöverskott och fett, båda sidor) 24000 kr
  • Nedre ögonlock (påsar under ögonen, båda sidor) 24000 kr
  • Övre och nedre ögonlock (båda sidor)  36000 kr
  • Hängande ögonlock (mindre ptos, ej hudöverskott) (per öga) 10000 kr  
  • Små förändringar kring ögat t ex födelsemärken eller papillom 3600 kr
  • Större fettinlagringar under huden kring ögat (xantelasma) (per öga) 13000 kr
  • Kosmetiska rekonstruktioner pga gamla skador eller tidigare operationer prissätts individuellt.